Trbovlje. »Promet je začasno urejen izmenično enosmerno in tako bo ostalo, vse dokler sanacija celotne brežine ne bo povsem končana,« so pojasnili pri Direkciji RS za ceste, ki je bedela nad sanacijo skalnega podora. Spomnimo, da je dan pred letošnjim kulturnim praznikom februarja po brežini v dveh nanosih zdrsnilo skoraj 16.000 kubičnih metrov velikih skal, kamenja, zemlje in dreves, zato je bila sanacija tehnično zelo zahtevna. »Marca smo dvakrat izvedli miniranje z namenom, da se odstrani večina večjih labilnih blokov. Na tak način je bilo odstranjenega več tisoč kubičnih metrov materiala. Drobnejši, labilni material pa se je z brežine odstranjeval tudi z vodnimi curki,« so dodali pri direkciji. Za namestitev visokonatezne sidrane mreže in prostoviseče visokonatezne mreže je bilo izvrtanih za 2100 metrov vrtin. Pri vrtanju je izvajalec ugotovil, da so zaradi tektonsko porušenih con v globini od pet do deset metrov močno povečani pritiski na vrtalno drogovje, zato so bili primorani vrtanje občasno upočasniti. »Obenem se je z brežine še vedno krušilo kamenje, zato je bilo treba nestabilni material dodatno odstranjevati, da bi lahko varovalno mrežo fiksirali na čim bolj očiščeno površino brežine,« so še povedali pri direkciji.

Že v preteklosti se je krušilo kamenje

Ob tem poudarjajo, da so sanacijska dela potekala po predvidenem načrtu. Namestitev mreže na levem boku je končana, prav tako je že zgrajen tudi zid ob cesti. »Opravljena je tudi sanacija vozišča, zato smo že vzpostavili prevoznost. Res pa bo promet še nekaj časa urejen izmenično enosmerno, saj bomo v tem mesecu nadaljevali dela na desnem boku brežine. Po končani sanaciji celotne brežine in ureditvi platoja, predvidoma v zadnjem tednu maja, pa bomo postavili še alarmni sistem s semaforji,« so povedali pri direkciji za ceste. Prav to bo dodatno zagotovilo voznikom, da bo vožnja na tej cesti poslej varnejša. Sicer pa območje Zasavja ostaja eno tistih, kjer se kamenje pogosto kruši in pada tudi na cesto, zato so že pred dvema letoma pristopili k sistematičnemu pregledovanju brežin in izvedbi zaščitnih ukrepov pred padajočim kamenjem. Na območju, kjer je bil februarja obsežen skalni podor, se je kamenje krušilo tudi v preteklosti, zato so tudi postavili oporni zid. A ta žal februarskega podora ni zadržal, saj je bila gmota preobsežna. Pred tremi leti je do večjega podora prišlo tudi na cesti pri trboveljski cementarni Lafarge. Tudi takrat je bila cesta zaradi podora in kasnejše obsežne sanacije dlje časa zaprta. Ena od skal, ki so se prikotalile v dolino, pa je zadela tudi avto, ki je v tistem trenutku pripeljal mimo in v katerem sta bila dva človeka. Voznik je utrpel hujše poškodbe in se je zdravil v trboveljski bolnišnici, na srečo pa jo je njegova sopotnica odnesla brez poškodb.