Kot je pojasni, bo tretje srečanje z delovno skupino priložnost, da obe strani predstavita svoje zahteve, potem ko sta se srečali na spoznavnem srečanju in ko sta na drugem srečanju predstavili svoje poglede na Poček. Kot je pred kratkim povedal obrambni minister Karl Erjavec, skupino vodi Boštjan Šefic.

Župan je pojasnil, da bo občina spoštovala dogovore, ki jih je Mors že sklenil z zavezniškimi silami glede vojaških vaj. Ko pa bodo potekle, »bomo zahtevali umik, morda ne Slovenske vojske (SV), ampak le zavezniških sil«, čemur po besedah Marentiča Mors nasprotuje, saj so tovrstna urjenja večkrat priložnost, da se slovenski vojaki učijo ravnati tudi z orožjem, ki ga SV nima.

Nedavna zaostritev v odnosih med občino in Morsom zaradi streljanja na vadišču pozno v noč je botrovala razrešitvi poveljnika poveljstva sil brigadirja Mihe Škerbinca, ki pa trdi, da je vojska imela dovoljenje za nočno streljanje.

Marentič: »Če ni eksplicitno prepovedano, še ni dovoljeno.«

Kot je dejal župan, nekateri deležniki vztrajajo pri interpretaciji, »da je dovoljeno, kar ni eksplicitno prepovedano«. Gre za sporazum med občino in Morsom iz leta 2004, ki določa interese obeh strani glede vojaške infrastrukture na območju občine, od katerega pa je občina konec lanskega leta odstopila.

Sporazum je vojski dovoljeval nočno streljanje največ deset dni v mesecu, za junij, julij, avgust in september pa je veljala omejitev streljanja do 23. ure. Kljub temu, da je občina od sporazuma odstopila, je Mors napovedal, da se ga bodo držali. Župan pa je dejal, da iz kasnejših dogovorov sledi, da omejitev streljanja po 23. uri velja za celo leto.

Poleg motečega hrupa z vadišča je za občino na občutljivem kraškem območju velik problem morebitno onesnaževanje virov pitne vode za Postojno in Pivko zaradi vojaške dejavnosti na Počku. Po županovih besedah bi si občina zelo želela, da bi vlada vendarle sprejela uredbo o zaščiti vodnega zajetja Malni, a pravi, da se še vedno zamika.

Napovedal je, da bo zakon o zaščiti zajetja, ki ga občina pripravlja v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU, zajel celo regijo ne le Postojno. Zakon je že v fazi popravkov in upa, da bi ga občinski svet lahko obravnaval že na majski seji, čeprav poudarja, da želi na sejo prinesti »čimbolj dodelan zakon«. Na vprašanje, ali pričakuje, da bi bil tak zakon lahko sprejet v državnem zboru, odgovarja: »Kdo pa se bo bal biti proti zakonu o zaščiti vode?«.