Na ministrstvu bodo vodstvu postojnske občine še enkrat predlagali, naj premislijo o podpisu začasnega dogovora. Želeli bi si namreč še do konca leta poravnati tudi svoje obveznosti do lokalne skupnosti za nazaj.

Poudarjajo, da z začasnim dogovorom občina ne bi nič izgubila, bi pa kot poplačilo obveznosti za nazaj pridobila sredstva za financiranje gasilsko reševalnega centra. Poleg tega bi potrjen dogovor pomenil tudi pravno podlago za dogovore o poravnavah v prihodnjem letu, kar bi lokalnim skupnostim prineslo kompenzacije in vlaganja v infrastrukturo.

Začasni dogovor, ki naj bi veljal za vmesno obdobje do sprejetja novega državnega prostorskega načrta za Poček ter uredbe o zaščiti vodnih virov za zajetje Malni, je predvideval več ukrepov v korist bližnjih prebivalcev. Po odločitvi ministrstva in z željo, da pokažejo dobro voljo, vojska svoj del dogovora vseeno izvaja.

Tako še naprej obveščajo prebivalstvo o načrtovanih aktivnostih na Počku. Za zagotovitev več miru lokalnemu prebivalstvu nočno streljanje izvajajo le še med ponedeljkom in četrtkom, a največ 10 dni v mesecu, z orožjem kalibrov nad 60 milimetrov pa samo do 23. ure zvečer.

Tudi v poletnih mesecih bo streljanje potekalo največ do 23. ure, poleg tega so omejili prelete vojaških plovil nad Postojno, po 23. uri pa jih ni sploh. Zapiranje zračnega prostora izvajajo načrtovano in samo v intervalih, ko na vadišču dejansko poteka streljanje.

Še naprej tudi spodbujajo ministrstvo za okolje, da postopki, vezani na državni prostorski načrt, na celostno presojo vplivov na okolje ter sprejem uredbe o zaščiti zajetja Malni, ne bi zastali. A poudarjajo, da želijo enakopravno obravnavo kot drugi deležniki na tem območju, na primer industrija, kmetijstvo ali promet.

Na ministrstvu so med pogajanji z občino o sklenitvi dogovora zagovarjali tudi idejo odškodnin neposredno fizičnim osebam, ne le lokalnim skupnostim, kot je veljalo po starem dogovoru, od katerega je Občina Postojna v začetku leta odstopila.

Poček je edino vadišče v Sloveniji in tako ključnega pomena za vojsko, zato je zanje pomembno, da ostane. Glede razmišljanj o iskanju nove lokacije pa opozarjajo, da bi tudi to terjalo določen čas in stroške.

Na ministrstvu bodo skušali več energije vložiti v dialog z lokalnim prebivalstvom, medtem pa čakajo na poteze občine.

Občina Postojna je spomladi odstopila od prejšnjega dogovora glede Počka. Z ministrstvom so začeli pogovore, kako na novo urediti zadeve. Zahteve Postojnčanov so vključevale zaščito vodnega vira Malni, nekateri sicer vztrajajo izključno na zaprtju vadišča. Kljub temu so do jeseni oblikovali začasni dogovor. Postojnski občinski svet bi ga moral obravnavati v začetku novembra. A se je postojnski župan Igor Marentič odločil dokument umakniti z dnevnega reda sredine seje občinskega sveta, ko se je izkazalo, da med občinskimi svetniki nima zadostne podpore.