Že v začetku oktobra so dijaki skupaj z učitelji Srednje gozdarske in lesarske šole (SGLŠ) v Postojni poprijeli za delovno orodje in se lotili sanacije udorne jame Krkurjevec in okolice. Gre za projekt, s katerim želijo predvsem preprečiti nadaljnje propadanje kamnitih pastirskih hiš iz sredine 19. stoletja in sanirati vhod v nekdaj ledeno jamo (ledenico) ter urediti pešpot okoli objektov.

Sanirali gozd, ki ga je poškodoval žled

Udorna jama Krkurjevec leži blizu Slavine pri Pivki, na šolski posesti v obsegu 50 hektarjev, ki jo ima SGLŠ Postojna v koncesiji od leta 2013. »Od tega je 40 hektarjev površine v katastrski občini Rakulik, ki je od vasi Slavina oddaljena pet kilometrov oziroma dvanajst kilometrov iz Postojne,« pove Tomaž Ščuka z gozdarske šole v Postojni. Šola se je s prevzemom koncesije nad delom gozda že zelo hitro soočila s prvim nepredvidenim problemom. »Naslednje leto je gozd močno poškodoval žled in šola je skupaj z dijaki potrebovala veliko časa, da je sanirala gozd. Prav tako je treba poudariti, da so s temi površinami v preteklosti gospodarili predvsem za kmetijske namene, torej pašnike in travišča, ki so se po 2. svetovni vojni zaradi prenehanja kmetovanja zarasli in danes imamo tako imenovane površine v zaraščanju.«

Dijaki uredili in predstavili pešpot

Gozdarstvo ni samo sečnja dreves, je tudi spodbujanje socialnih funkcij gozda. Zato, kot pravi Ščuka, bodo dijaki v prvem koraku naredili okvirno projektno zasnovo, uredili okolico, uredili pešpot in postavili informacijsko tablo. »V drugem koraku bodo naredili zgibanko ter lokalnemu prebivalstvu na dnevu odprtih vrat predstavili pomen obeh znamenitosti, udornice Krkurjevec z ledeno jamo in pastirsko hišo ter življenje pred 150 leti na tem območju,« pove Ščuka, ki si želi, da bi se tema dvema lokacijama pridružili še dve – Ivačevci, ki so največja brezstropna jama na tem delu Evrope, in Jančarija, kjer je staro gradišče. Tako bi skupaj povezali gozdno-turistično pešpot. Pri projektu sodeluje šest dijakov 4. letnika smeri gozdarski tehnik, ki imajo izbirni predmet človek in gozd. »Dijaki so navdušeni, saj so vključeni v realni del izvajanja nekega projekta, saj so morali napisali osnutek, ki ga izvajajo in ga bodo na koncu tudi realizirali,« pove sogovornik, ki omeni da projekt financira družba Slovenski državni gozdovi, ki je že pred časom razpisala donatorska sredstva za spodbujanje negospodarnih funkcij gozda in krepitve družbeno odgovorne vloge v lokalnem in širšem okolju.

Šola ponuja dijakom pester izbor vsebin

SGLŠ Postojna je ena redkih srednjih šol, ki izvaja izbirnost v realnosti in ponuja dijakom pestro izbiro vsebin. »S tem pa postanejo naši dijaki po koncu šolanja tudi usposobljeni v drugih, do danes manj tradicionalnih gozdarskih vsebinah,« pove Ščuka, ki omeni, da so z letošnjim šolskim letom dijakom v štiriletnem programu (gozdarski tehnik) ponudili izbirnost pri predmetih, tako da se lahko že v tretjem letniku odločijo za vsebine, ki so jim bliže, uporabljeno znanje pa lahko kasneje tudi realizirajo pri svoji zaposlitvi.