Kljub vloženi in nasprotni tožbi sta si velenjska občina in Teš skupaj s HSE kot Teševim lastnikom prizadevali rešiti predmet spora, zaradi česar so potekala redna pogajanja med udeleženci sodnega spora.

Glede na negotov izid obeh gospodarskih sporov je sklenitev sodne poravnave ugodna tako za velenjsko občino, kot tudi za Teš, je razvidno iz gradiva za torkovo sejo velenjskega mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o pooblastilu županu Bojanu Kontiču za podpis sodne poravnave.

Po oceni vodstva velenjske občine bi bila v primeru, da s svojim tožbenim zahtevkom, ki ga je vložila marca lani, na sodišču ne bi uspela, obveznost plačila Tešu v višini 1,8 milijona evrov za njen proračun zelo velika obremenitev.

Velenjska občina bo na podlagi sklenjenega sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij in sklenjene sodne poravnave Tešu odpisala dolg v višini 750.000 evrov, vendar bo, kot izhaja iz sklenjenega sporazuma, na drugi strani pridobila sredstva za izvedbo projektov, ki bodo prispevali k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev lokalne skupnosti.

Teš in občina v skupne projekte nakupov

Teš in velenjska občina bosta tako pristopila k pripravi skupnega projekta nakupa avtobusov na gorivne celice ali vodik in izgradnjo polnilnice za vodik ter proizvodne enote vodika, zanj pa si bosta skupaj prizadevali prejeti nepovratna sredstva, ki so pogoj za njegovo izvedbo.

Teš bo zgradil polnilnice za vodik za osebna vozila in avtobuse, ob tem pa velenjski občini vodik zagotavljal 10 let od začetka obratovanja polnilnice ter sofinanciral nakup avtobusov na gorivne celice v višini 50 odstotkov izdatka občine, vendar največ do višine 300.000 evrov.

Če do realizacije omenjenega projekta ne bo prišlo najpozneje do konca leta 2020, bosta občina in Teš pristopila k izvedbi drugih projektov, ki se nanašajo na izboljševanje kakovosti življenja prebivalcev Velenja, in sicer bo Teš zagotovil enak obseg financiranja, kot bi ga sicer zagotovil pri izvedbi skupnega projekta omenjenega nakupa avtobusov.

S sklenitvijo sodnega sporazuma bosta velenjska občina in Teš umaknili tožbi, skupaj s HSE pa bosta ustanovila še posebno komisijo, ki bo iskala možnosti za znižanje obratovalnih stroškov in posledično znižanje cene toplotne energije iz Teša.