Toplotna energija se ta mesec za prebivalce Šaleške doline kljub dvigu cene še ne bo podražila, a dolgo tudi Komunalno podjetje Velenje bremena, ki ga za zdaj sprejema na svoja ramena, ne bo zmoglo. Velenjski župan Bojan Kontič je zato skupaj z županoma Šoštanja in Šmartnega ob Paki sredi decembra pisal predsedniku vlade Marjanu Šarcu. V pismu ga župani pozivajo, naj vlada čim prej sprejme ustrezne ukrepe in odločitve glede emisijskih kuponov za izpuste ogljikovega dioksida.

V Šaleški dolini lahko pričakujejo obisk

Župani so pismo poslali tudi ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek, ministru za okolje in prostor Juretu Lebnu ter vodstvu Holdinga slovenskih elektrarn. Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da bodo odgovor, kdo se bo z njimi sešel, županom sporočili v kratkem.

Neuradno naj bi v Šaleško dolino prišel eden od državnih sekretarjev, najverjetneje Vojmir Urlep. Kaj bo lahko ponudil Šalečanom, ki se počutijo vse bolj izigrane, ker so se strinjali z gradnjo šestega bloka, saj naj bi bilo z njim izpustov manj, poraba energentov manjša, s tem pa tudi energija cenejša, ni znano.

Na velenjski občini so v četrtek prejeli tudi odgovor Holdinga slovenskih elektrarn, a so številna vprašanja ostala brez odgovora. Nič niso odgovorili, koliko delovnih mest bo v prihodnje še ostalo v Premogovniku in Tešu, sploh glede na zadnje informacije iz Premogovnika, da je odveč kar 200 delovnih mest. Prav tako v velenjski občini niso prejeli pojasnil glede emisijskih kuponov v ceni toplotne energije ter kolikšna bi morala biti cena premoga, ki bi jo Teš plača premogovniku, da bi rudarjem še lahko zagotavljali primerne plače. Zato Velenjčani vztrajajo, da v Holdingu Slovenske elektrarne odprta vprašanja pojasnijo javno.

Svet ustanoviteljev velenjskega komunalnega podjetja je za zdaj sprejel odločitev, da kljub nedavnemu dvigu cene toplotne energije s strani TEŠ v tem mesecu ostajajo cene za končne uporabnike gospodinjskega, poslovnega, ostalega ter industrijskega odjema v Šaleški dolini nespremenjene. Še ta mesec se bodo znova sešli in tudi na podlagi odgovorov pristojnih sprejeli nadaljnje ukrepe.

Do zdaj so ceno subvencionirali

V Šaleški dolini opozarjajo, da imajo težave ravno zaradi potrebnega nakupa emisijskih kuponov za proizvodnjo toplotne energije, ki bremenijo TEŠ, zaradi tega se tudi Komunalno podjetje Velenje spopada z višjo nakupno ceno toplotne energije, kar jim na letni ravni prinaša milijon evrov izgube. Ker dviga cene ne želijo prenesti na končne uporabnike, teh je v Šaleški dolini 44.000, namreč to breme zdaj nosi komunalno podjetje in občine ustanoviteljice, kar prav dolgo ne bo več vzdržno.

»Nesmiselno je, da bi morala Šaleška dolina pri ceni toplotne energije plačati tudi delež za emisijske kupone, katerih sredstva so namenjena za financiranje projektov iz podnebnega sklada po vsej Sloveniji. To je skrajno nepravično in nepošteno,« so v pismu predsedniku vlade poudarili župani. Ti še ugotavljajo, da se energetske družbe ne vedejo družbeno in okoljsko odgovorno, temveč jih z blokom šest zavajajo od samega začetka.