Pred mesecem dni je celjsko višje sodišče potrdilo sklep okrajnega, da ne garažni objekti ne zunanji parkirni prostori v Stantetovi ulici v Velenju ne predstavljajo pripadajočega zemljišča, kar pomeni, da še naprej ostajajo v lasti občine.

Stanovalci blokov na Stantetovi pa so prepričani, da so hkrati s stanovanji kupili tudi pokrite parkirne prostore oziroma garaže. Asmir Bećarević, Dušan Podpečan in Savo Dragić so zato že leta 2013 na velenjsko okrajno sodišče vložili predlog za ugotovitev pripadajočega zemljišča in predlagali, da bi pripadajoča zemljišča k tem stavbam predstavljali tudi parkirni prostori in garaže. A je sodišče ugotovilo, da ne gre za pripadajoča zemljišča, zato je njihove zahtevke zavrnilo.

Predlagatelji so se na to odločitev pritožili na celjsko višje sodišče, a je slednje pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep prvostopenjskega sodišča. S tem »vojne« še ni konec, saj etažni lastniki sodbo zdaj izpodbijajo še na vrhovnem sodišču.

Občina jih ne bo prodala ali oddala

Stanovalci trenutno za najem zunanjih parkirnih mest občini odštejejo zgolj osem evrov na leto, za najem garaž pa okoli 20 evrov na mesec, parkirna mesta in garaže pa upravlja velenjska komunala. Eden od stanovalcev Asmir Bećarević meni, da sodišče ni razsodilo prav, saj da je bilo gradbeno dovoljenje takratnemu investitorju, stanovanjskemu skladu, izdano pod pogojem, da se bodo za potrebe stanovalcev zgradili tudi garaže in zunanja parkirna mesta.

»Bojimo pa se, da bi občina kdaj v prihodnosti garaže in parkirna mesta oddala ali prodala, s tem pa bi se cene seveda drastično zvišale,« bojazni stanovalcev blokov v Stantetovi ulici strne Bećarević. A na velenjski občini mirijo, da je njihov strah povsem odveč.

»O podelitvi koncesije za izvajanje mirujočega prometa na tem območju nismo nikoli razmišljali, parkirišča pa bo še naprej upravljalo Komunalno podjetje Velenje,« pravi Iztok Mori, direktor občinske uprave. In poudarja, da že vseskozi skrbijo tudi za urejenost okolice: »Letni strošek vzdrževanja in urejanja zelenic, brez drevnin in grmovnic, znaša okoli tri tisoč evrov. Koncesionar pa skrbi tudi za letno in zimsko vzdrževanje zunanjih parkirišč, ki spadajo v modro cono C, kar znese okoli šest tisoč evrov na leto.«

Vrata z garaž bodo morala stran

So se pa v javnosti že pojavile tudi nekatere dezinformacije v zvezi s tem. »Ena teh je, da naj bi občina najmanj en parkirni prostor že prodala osebi, ki sploh ne živi v tem naselju, celo ne v Velenju. To ne drži. Edini parkirni prostor, ki smo ga prodali, je bil tisti, ki se uporablja kot dostop do pekarne in niti prej ni bil namenjen parkiranju avtomobilov, saj gre dejansko za vhod v pekarno iz garaže,« navajajo na občini, kjer trenutno pripravljajo projektno dokumentacijo, ki predvideva, da bodo z vseh pokritih parkirnih prostorov odstranili vrata.

»To pa zato, ker želimo, da bodo parkirna mesta namenjena izključno parkiranju vozil, ne pa da jih zdaj nekateri uporabljajo celo za delavnice in skladiščenje najrazličnejših stvari,« pravi Mori.