Spomnimo, da je Mestna občina Velenje konec marca lani agenciji za energijo poslala zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

»V njej smo zahtevali, da nam agencija kot odjemalcu in družbeniku Komunalnega podjetja Velenje, ki distribuira toploto na območju lokalne skupnosti Velenje in Šoštanj, posreduje celotno vlogo Termoelektrarne Šoštanj za izdajo soglasja k izhodiščni ceni in izdano odločbo agencije za energijo k izhodiščni ceni toplote,« pojasnjuje Maša Kočevar iz službe za odnose z javnostmi na velenjski občini.

A tako agencija za energijo in po pritožbi občine tudi informacijski pooblaščenec sta zahtevi ugodila le delno, zato je občina zoper odločbo informacijskega pooblaščenca sprožila upravni spor.

Pristojno sodišče je informacijskemu pooblaščencu zadevo vrnilo v ponovno odločanje z obrazložitvijo, da v konkretni zahtevi velenjske občine za dostop do zahtevanih informacij obstajajo močni in konkretni argumenti za razkritje zahtevanih informacij, ki predstavljajo dodano vrednost za širšo javnost, ne samo za uporabnike toplote, temveč tudi za širšo družbeno skupnost, ki ji je v interesu transparentno poslovanje Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), ki je družba v državni lasti. Tako je izdaj informacijski pooblaščenec agenciji za energijo naložil, da velenjski občini v 31 dneh od vročitve odločbe posreduje vse zahtevane podatke.

Januarja se je cena znova zvišala

V Šaleški dolini so namreč vse od prve podražitve toplotne energije aprila pred dvema letoma, ko se je ta podražila za drastičnih 57 odstotkov, na dobrih 17 evrov za megavatno uro, prepričani, da TEŠ ni imel utemeljenih razlogov za podražitev. Ceno toplotne energije je TEŠ ponovno zvišal novembra lani, ko se je cena povzpela na dobrih 20 evrov za megavatno uro.

Nov šok je prišel januarja letos, ko so na velenjski komunali prejeli dopis, da se je cena toplote znova zvišala. Tokrat so kot razlog v TEŠ navedli strošek nakupa emisijskih kuponov za leto 2019, ki naj bi neposredno vplival na variabilno in izhodiščno ceno proizvodnje toplote, ne nazadnje pa tudi na ceno toplotne energije pri končnih uporabnikih.

Povprečna nova nakupna cena toplote tako za velenjsko komunalo od 1. januarja letos znaša dobrih 21 evrov na megavatno uro, kar pomeni 23,58-odstotni dvig v primerjavi s ceno, ki je veljala pred lanskim novembrom. Kljub temu pa prebivalci tega za zdaj ne občutijo na položnicah, saj ceno še vedno subvencionirata občini Velenje in Šoštanj, velenjska komunala pa na drugi strani povečuje izgubo.

»Nerazumno in nesmiselno je, da bi morala Šaleška dolina pri ceni toplotne energije plačati tudi delež za emisijske kupone, katerih sredstva so namenjena za financiranje projektov iz podnebnega sklada. So gospodinjstva in podjetja v Šaleški dolini resnično primorana sofinancirati okoljske projekte drugod po Sloveniji?« so župani iz Šaleške doline opozorili v pismu, ki so ga že decembra poslali tako predsedniku vlade kot tudi nekaterim ministrom, obenem pa dodali, da se jim zdi podražitev skrajno nepravična in nepoštena. Konkretnega odgovora do danes še niso dobili.