Načrti o kolesarski povezavi med Bledom in Bohinjsko Bistrico segajo že nekaj let v preteklost. Da je njihova izvedba iz leta v leto bolj nujna, dokazuje obleganost obeh krajev predvsem v poletni turistični sezoni in vse večje število kolesarjev, ki se na kolesarski izlet z Bleda v Bohinj ali obratno podajajo po nevarni in močno obremenjeni regionalni cesti, ki so si jo primorani deliti z motoristi, osebnimi vozili, avtobusi, avtodomi, težkimi tovornjaki in podobno.

Denar bi občini lahko namenili drugam

»Občini Bled in Bohinj sta se odločili, da gradnjo državne kolesarske povezave pospešita s svojim finančnim in kadrovskim vložkom. Projekt sta prijavili k dogovoru za razvoj regije, člani razvojnega sveta gorenjske regije in župani gorenjskih občin so ga potrdili. To pomeni, da bomo kolesarsko povezavo med Bledom in Bohinjem zgradili s sredstvi evropskega kohezijskega sklada, po sedanjem načrtu najpozneje do leta 2023,« opisuje Romana Purkart, predstavnica destinacije Bled za odnose z javnostmi.

Ocenjena vrednost celotnega projekta je po njenih besedah okoli šest milijonov evrov, od tega bo 3,5 milijona prispevala Direkcija za infrastrukturo, pol milijona evrov občini Bled in Bohinj iz lastnih sredstev, kohezijskih sredstev, ki jih občini namenjata projektu, pa je za dva milijona evrov.

»Poudarjamo, da bi ta denar občini lahko porabili za kakšen drug projekt, vendar sta se odločili, da s tem, ko ga vložita v državni projekt, pospešita gradnjo te tako pomembne in dolgo časa pričakovane kolesarske povezave,« še opozarja Purkartova.

Gradnja kolesarske povezave Bled–Bohinjska Bistrica bo po besedah Purkartove potekala v več fazah. Prva faza vključuje območje od Mačkovca med Bledom in Bohinjsko Belo ob Savi Bohinjki, kjer naj bi bil tudi priključek na bodočo južno razbremenilno cesto, skozi Bohinjsko Belo do Obrn. Direkcija za infrastrukturo je, kot pravi Purkartova, v teh dneh za ta odsek že izbrala izvajalca, zato naj bi se dela začela prihodnji mesec, končala pa do poletne turistične sezone. Uredili bodo prehod za kolesarje v Mačkovcu, zgradili slabih 600 metrov nove samostojne kolesarske poti, za kar je občina Bled že odkupila potrebna zemljišča, in ustrezno prometno uredili kolesarsko povezave po obstoječi lokalni cesti skozi prometno manj obremenjeno Bohinjsko Belo do Obrn.

Podobnega pomena kot blejska južna obvoznica

Za najzahtevnejši del projekta med križiščem z državno cesto na Obrnah skozi Sotesko do mostu čez Savo Bohinjko pred Nomenjem se po besedah Purkartove trenutno pripravlja idejni projekt v dveh različicah – ob levem bregu Save Bohinjke med železnico in cesto in ob desnem bregu Save Bohinjke. Projektanti iz podjetja Projekt nizke gradnje bodo idejni projekt končali predvidoma prihodnji mesec, ko se bodo vsi akterji srečali in se pogovorili o predlaganih rešitvah. Tretji odsek pa predvideva ureditev od mostu čez Savo Bohinjko pred Nomenjem do Bohinjske Bistrice in v celoti poteka na območju občine Bohinj. Za ta del trenutno poteka projektiranje za gradbeno dovoljenje in izvedbo projekta, kar naj bi zaključili do letošnjega junija.

»Kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je za Bled izjemnega pomena, skoraj tako kot južna obvoznica,« še dodaja Purkartova. Slednjo naj bi Blejci po lanskem odprtju severne razbremenilne ceste vendarle dobili čez nekaj let. Tudi v Bohinju so prepričani, da bo tamkajšnjemu turizmu dodala pomemben doprinos.

»Tisti, ki Bohinj raziskujejo s kolesom, so že danes naši gostje in ob izjemno priljubljeni uporabi bohinjske kolesarske poti bo to zagotovo dodatna ponudba, ki se je veselimo. Predstavljala bo tudi pomemben delček v kolesarski povezanosti destinacij v Julijskih Alpah, kjer si prizadevamo, da bi bile te med seboj povezane z mehkimi oblikami mobilnosti, na primer s kolesarjenjem, hojo in uporabo javnega prometa,« pa dodaja Katarina Košnik, predstavnica Turizma Bohinj za odnose z javnostmi. Izpostavlja, da bo kolesarska povezava ena od alternativ avtomobilu in javnemu prevozu, ki bo varna in prijazna tudi družinam.