Že kar nekaj časa se govori o željah po vzpostavitvi kolesarske povezave od Bleda do Bohinja. Občini Bled in Bohinj pa sta se odločili, da izgradnjo državne kolesarske povezave pospešita s svojim finančnim in kadrovskim vložkom. Razvojni svet gorenjske regije je projekt izgradnje kolesarske povezave vključil v dogovor za razvoj regij, kar pomeni, da se bo kolesarska povezava gradila s sredstvi evropskega kohezijskega sklada.

Ocenjena vrednost celotnega projekta je okoli šest milijonov evrov, od tega bo dva milijona evrov kohezijskih sredstev, 3,5 milijona bo zagotovila Direkcija za infrastrukturo, pol milijona evrov pa bosta prispevali občini Bled in Bohinj. Kot poudarjajo na blejski občini, bi ta denar lahko porabili za kakšen drug projekt, a sta se občini odločili, da s tem vložkom pospešita gradnjo dolgo pričakovane kolesarske povezave.

Izgradnja kolesarske povezave Bled-Bohinjska Bistrica bo potekala v več fazah. Prva faza vključuje območje od Mačkovca oz. od priključka na bodočo južno razbremenilno cesto skozi Bohinjsko Belo do Obrn. Za ta odsek je direkcija v minulih dneh že izbral izvajalca, ki naj bi z deli začel aprila in jih zaključil do poletne turistične sezone, so danes sporočili z blejske občine.

Vrednost pogodbenih del za prvo fazo znaša 250.000 evrov. Investicija obsega ureditev prehoda za kolesarje v Mačkovcu za možno navezavo na kolesarsko pot ob Savi Bohinjki, izgradnjo 600 metrov nove samostojne kolesarske poti, za kar je Občina Bled že odkupila potrebna zemljišča, in ustrezno prometno ureditev kolesarske povezave po obstoječi lokalni cesti skozi prometno manj obremenjeno Bohinjsko Belo do Obrn.

Drugi in gradbeno najbolj zahtevni odsek zajema območje od križišča z državno cesto na Obrnah skozi Sotesko do mostu čez Savo Bohinjko pred Nomenjem. Za ta odsek je trenutno v pripravi idejni projekt v dveh različicah, in sicer ob levem bregu Save Bohinjke med železnico in cesto ter ob desnem bregu Save Bohinjke. Projektanti iz podjetja Projekt nizke gradnje bodo projekt predvidoma končali aprila, ko se bosta občini ponovno sestali s predstavniki direkcije.

Tretji odsek predvideva ureditev od mostu čez Savo Bohinjko pred Nomenjem do Bohinjske Bistrice in v celotni poteka na območju bohinjske občine. Trenutno poteka projektiranje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo, kar naj bi bilo predvideno zaključeno do junija letos.