Po zadnji seji sveta zavoda Splošne bolnišnice Jesenice je Maja Valjavec, predstavnica bolnišnice za odnose z javnostmi, sporočila dobro novico: »V letu 2018 je bolnišnica izkazovala pozitiven poslovni rezultat v višini 183.089 evrov, presežek prihodkov nad odhodki znaša 2,4 milijona evrov.« S tem so, dodaja Valjavčeva, v bolnišnici začeli zaključevati petletno krizno obdobje sanacije in prehajajo v stabilno poslovno okolje, v katerem bodo nadaljevali ukrepe, ki so omogočili sanacijo.

Čakalne dobe so skrajšali

V letu 2018 so v jeseniški bolnišnici v celoti uresničili program, za katerega so se dogovorili z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Poleg rednega programa so realizirali tudi določene posege iz tako imenovanega enkratnega dodatnega programa ter izkoristili možnost plačila preseganja pogodbeno dogovorjenega programa tako pri posegih kot tudi v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti. Vse to je, opozarja Valjavčeva, pripomoglo k višjim prihodkom od načrtovanih ter k skrajševanju čakalnih dob. Ob tem so še naprej izvajali ukrepe, začrtane v sanaciji leta 2014, ter tako ohranili uravnoteženo poslovanje.

Hospitalizirali so skoraj 14.000 bolnikov. V specialistični zunanjbolnišnični dejavnosti ter na radioloških preiskavah so program prav tako dosegli oziroma so ga v določenih dejavnostih celo presegli. Hkrati s preseganjem programov so presegli tudi načrtovana sredstva za stroške zdravil in zdravstvenega materiala. Ob tem pa so lani, kot so opozorili, v bolnišnici veliko pozornosti namenili dodatnemu zaposlovanju in izobraževanju zaposlenih. »Na zadnji dan lanskega leta je bilo v bolnišnici zaposlenih 710 oseb,« navaja Valjavčeva.

Pripravljajo se na energetsko in požarno sanacijo

Na podlagi strategije Splošne bolnišnice Jesenice do leta 2025, ki jo je svet zavoda sprejel maja lani, so v bolnišnici pripravili tudi vso potrebno dokumentacijo za energetsko sanacijo. Z njo so se prijavili na razpis za dodelitev kohezijskih sredstev pri ministrstvu za infrastrukturo. Po uspešno končanem javnem razpisu pa so zaključili tudi pripravo vse potrebne dokumentacije za požarno sanacijo, na potrebo po kateri so opozarjali že pred januarskim tragičnim požarom, ki je terjal življenja treh bolnikov oddelka za zdravstveno nego in oskrbo.