Heta Asset Resolution, slaba banka nekdanje banke Hypo, je proti jeseniški bolnišnici vložila zahtevek za povrnitev škode, ki ji je nastala, ker ji bolnišnica preprečuje upravljanje s s spodnjim zunanjim parkiriščem na način, kot je bilo dogovorjeno v pogodbi, je povedal pooblaščenec Hete Dušan Mitrović.

Kot je pojasnil, je Heta upravičena parkirišče upravljati na način, da se infrastruktura poveže v električno omrežje za delovanje zapornic, parkirnih avtomatov in videonadzora, vendar ji je to onemogočeno, ker nima povezave z električnimi vodi. »Ob gradnji urgentnega bloka leta 2014 je namreč bolnišnica to povezavo prekinila in od takrat onemogoča Heti, da bi jo vzpostavila nazaj,« je dejal Mitrović in dodal, da medtem zaposleni na tem parkirišču zastonj parkirajo.

»Heta se zaveda, da gre za bolnišnico in da je v javnem interesu, da parkiranje poteka nemoteno. Ne želi se okoriščati na račun bolnikov, je pa vendarle to komercialna pogodba, v kateri se je zavezala k izgradnji garažne hiše z omogočanjem parkirnih mest bolnišnici, a po drugi strani od tega praktično nima nikakršnih dohodkov, ker ne more pobirati parkirnine,« je dejal Mitrović.

Izpostavil je, da se odškodninski zahtevek v višini 540.000 evrov nanaša na izpad parkirnin za obdobje po letu 2016, ko je Heta od družbe Avioprojekt v stečaju prevzela upravljanje parkirišč, in sicer na podlagi tripartitne pogodbe, sklenjene med takratnih Hypo leasingom, Avioprojektom in bolnišnico.

Dejan Vovk: Gre za vzajemne obveznosti

Pooblaščenec jeseniške bolnišnice Dejan Vovk je izpostavil, da gre za kompleksna razmerja iz časa graditve garažne hiše leta 2008, pri čemer sopogodbenik zaradi finančnih težav ni izpolnil vseh svojih obveznosti. »Zadevo je prevzela slaba banka, ki se je postavila na stališče, da svojih obveznosti ni dolžna izpolniti, medtem ko od bolnišnice zahteva izpolnitev njenih obveznosti. Ker gre za vzajemne obveznosti, to ni dopustno,« je izpostavil Vovk.

Kot je pojasnil, mora Heta glede elektrifikacije najprej pripraviti ustrezne načrte in pridobiti služnosti. Dejansko pa je Heta glede projektiranja elektrovodov svoje obveznosti izpolnila šele 4. marca, je izpostavil Vovk.

Mitrović je na drugi strani povedal, da je bil načrt pripravljen že predhodno, sedaj pa so bili dodane le podrobnosti, ki jih prej ni bilo mogoče vnesti, ker je bolnišnica to preprečevala in pogojevala s plačilom služnosti, čeprav ji ta pripada po pogodbi o stavbni pravici. Da bi preprečili nadaljnjo škodo, se je Heta kljub vsemu odločila za dogovore z bolnišnico glede služnosti za elektrovode.

To pa ni edini spor med bolnišnico in Heto, pravdata se namreč tudi glede pravice do zgornjega zunanjega parkirišča. Prvostopenjsko sodišče je odločilo, da je pogodba v tem delu nična in da je zgornje parkirišče v lasti bolnišnice. Vendar pa sodba še ni pravnomočna, Heta se je namreč nanjo pritožila, višje sodišče pa o tem še odloča.

Direktor jeseniške bolnišnice Janez Poklukar je v sporu s Heto poudaril, da bo bolnišnica izkoristila vse pravne možnosti za zaščito javnega interesa in javnih sredstev.