»Oddelek za zdravstveno nego in oskrbo bo začel delovati predvidoma do 18. februarja letos,« je v sporočilu za javnost po zadnji seji sveta zavoda Splošne bolnišnice Jesenice zapisala predstavnica za odnose z javnostmi Maja Valjavec. Kot je znano, je v tretjem nadstropju bolnišnice zagorelo v popoldanskih urah 29. januarja, in sicer v sobi na oddelku za zdravstveno nego in oskrbo. Dva bolnika sta v požaru umrla, tretjega pa so s hudimi opeklinami s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. V bolnišnici se je v času požara zdravilo okoli 150 bolnikov.

Uradni vzroki za požar so še vedno neznanka, saj policija svojega dela še ni končala. Potem ko so gasilci požar pogasili, so se v večino bolniških sob na oddelkih, ki so jih zaposleni takoj po izbruhu požara evakuirali, bolniki lahko vrnili še isti večer oziroma v dneh po požaru. »Ob požrtvovalnosti in vlaganju nadčloveških naporov tako zaposlenih kot zunanjih izvajalcev, da bi čim prej odpravili posledice, smo v ponedeljek začeli izvajati zdravstvene storitve v vseh enotah razen na oddelku za zdravstveno nego in oskrbo,« je zapisala Valjavčeva.

Vse več potreb po novi bolnišnici

»Tragičen dogodek je ponovno pokazal, kako nujni bi bili vgradnja evakuacijskih dvigal in drugi ukrepi požarne sanacije. Strošek požarne sanacije bolnišnice je ocenjen na 2,7 milijona evrov in bi zanjo potrebovali poldrugo leto. Kljub temu, izhajajoč iz dejstev večjega števila starajoče se populacije, napredka medicine in navsezadnje tudi zahtev stroke, pa ta bolnišnica še vedno ne omogoča nadaljnjega razvoja, zato je nujna zgraditev nove, sodobne bolnišnice,« je še zapisala.

Bolnišnica je sicer lansko leto zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom v višini 183.090 evrov, je opozorila Valjavčeva. »Izkazani presežek je presegal vrednosti načrtovanega presežka za leto 2018. Na dan 31. 12. 2018 tekočih zapadlih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta nismo izkazovali, prejete obveznosti poravnavamo v skladu z dogovorjenimi plačilnimi roki,« je dodala.