Ljudje uporabljamo različne fraze, da zmanjšamo nelagodno situacijo ob zbližanju z mimoidočimi. »Ups. Oprostite, da sem vas udaril,« če pride do nepričakovanega trka oziroma »Ali lahko gre hitreje!,« če nekdo želi pospešiti učinkovitost pretoka. Nezavedno se nekako vsi držimo nenapisanega pravila, da se hitrejši pomaknejo na levo stran, počasnejši pa na desno.

Oblikovalci so pri določanju pravil med uporabniki tekočih stopnic uporabili znak, ki kaže, da se tisti, ki hodijo ali tečejo po tekočih stopnicah, da bi hitreje prišli do konca, pomikajo po levi strani, ostali pa stojijo na desni. A vprašanje je, če ti dve koloni zares pomagata hitreje prečkati tekoče stopnice.

Vsak potrebuje svoj prostor

Ko oblikovalci načrtujejo ceste, zgradbe in hodnike, vedno upoštevajo količino prostora, ki ga vsak posameznik potrebuje v prostoru. Za tiste, ki stojijo, velja, da potrebujejo 0,3 kvadratnih metrov prostora, za hodeče pa okrog 0,75 kvadratnih metrov prostora. Zato lahko prostor tekočih stopnic drži dvakrat več stoječih ljudi, kot premikajočih. V Londonu so s pravilom, ki je dovoljevalo le stanje na tekočih stopnicah, zvišali število ljudi, ki lahko stopnice uporabijo za kar 27 odstotkov. Učinkovite tekoče stopnice so tiste, ki prevažajo več ljudi do cilja.

A sprememba ni bila pri vseh dobrodošla, saj so nekateri podpirali obravnavanje potnika kot posameznika. S tem, ko so dobili možnost premika po levi, je veliko posameznikov do cilja prispelo hitreje, a so s tem upočasnili skupen čas potovanja za druge. Na ta način se zmanjšuje splošna učinkovitost prometa pešcev, zato bi morali za njeno izboljšanje upoštevati celotni sistem.

Ljudje sledimo dejanjem drugih

Inženirji menijo, da je zaradi velikega števila pešcev na posameznih območjih prevelika gostota. Zato posamezniki pogosto hodijo počasneje, kot bi v odprtem ali manj gostem okolju. Ljudje tako običajno ponavljajo dejanja tistega, ki hodi pred njimi. Če bo ta stal, bo tudi on stal, če bo ta hodil, bo tudi tisti za njim hodil.

Priporočljivo je stati na obeh straneh tekočih stopnic. Drugi vam bodo sledili. Tudi, če se sliši nenavadno, bo ta način pomagal vsem hitreje doseči cilj, zlasti, ko so tekoče stopnice polne.