Marjan Batagelj je po izvolitvi izpostavil pomen prizadevanja podjetnikov za spodbudno poslovno okolje. Meni, da bi se podjetniki morali večkrat oglašati, ko gre za pomembna vprašanja. Prav tako se mu zdi pomembno, da se podjetniki med seboj povezujejo. Klubu daje verodostojnost ugled članov in njihova nadpovprečna uspešnost v podjetništvu. »Člani kluba smo tukaj zaradi podjetništva. Odločili smo se graditi boljšo družbo, pošteno in dosledno, s spoštovanjem pravil. Nekateri nas izključujejo, ker pravijo, da nismo reprezentativni. Vendar reprezentativnosti ne potrebujemo. Mi smo uspešni, nadpovprečni. To smo dokazali s svojim delom. Zato nas bo politika morala upoštevati.«

Spodbujanje podjetništva med mladimi

Ključna prioriteta kluba še naprej ostaja izboljšanje poslovnega okolja. Ob tem sta bila na skupščini izpostavljena dva druga poglavitna projekta kluba v letu 2019. Namen projektov je spodbujanje in ozaveščanje o podjetnosti in podjetništvu, posebno med mladimi. Pod sloganom ZA podjetno Slovenijo bo klub s pomočjo digitalnih in kreativnih vsebin krepili načela podjetnosti in podjetništva v Sloveniji ter posebno pozornost namenil mladim podjetjem in podjetnikom. V zvezi z okrepljeno usmeritvijo kluba je Marjan Batagelj povedal: »Mlade podjetnike prepoznavamo in ustvarjamo zato, da bomo dobili dobre mlade menedžerje. Da bodo nastala nova dobra podjetja. Da nas bo več.«

Petnajst novih članov kluba

Na skupščini je bilo predstavljenih tudi petnajst novih članov kluba. To so podjetja Acord-92, AJM Okna-vrata-senčila, Kodila, Petek Transport, Tips, TRM Filter, CNC Murko, Ikor, Mega M, Tenzor, Transformacija, Var, Uniforest, Vizija računovodstvo in Weber. Klub SBC je v zadnjem letu občutno okrepil svoje članstvo. Danes šteje 172 članov - nadpovprečno uspešnih slovenskih podjetij, ki dosegajo visoko dodano vrednost in so uspešna na najbolj konkurenčnih tujih trgih. To je sto več kot na začetku lanskega leta.