Tako se začetkov SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, ki je nastal pred petimi leti, spominja eden od ustanovnih članov Franci Pliberšek.

Najsposobnejši in najprodornejši slovenski podjetniki, ki so delili enako vizijo, kako naj deluje podjetništvo v Sloveniji, med katerimi so bili poleg Francija Pliberška tudi Igor Akrapovič, Joc Pečečnik, Tanja Skaza, Franc Frelih in Tone Stanovnik, so januarja 2014 ustanovili lastno združenje. Šestintrideset ustanoviteljev, uglednih in uspešnih slovenskih podjetnikov, je podprlo idejo združevanja, povezovanja ter prenosa znanja in izkušenj, ki jih vsak izmed njih pridobiva na svojem področju delovanja.

Več kot 160 članov

Članom SBC – Kluba slovenskih podjetnikov je skupna politična neodvisnost, prizadevajo si za izboljševanje poslovnega okolja v Sloveniji ter za prepoznavnost in ugled kluba ter pošteno podjetništvo. Klub krepi mednarodno sodelovanje s sorodnimi združenji v gospodarsko najmočnejših tujih okoljih. SBC je v petih letih delovanja vztrajno rasel in v svoje vrste sprejemal nove uspešne podjetnike, ki so okrepili članstvo in rezultate združenja. Danes šteje več kot 160 članov in beleži še mnogo več dobrih podjetniških zgodb. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega je 55.000 evrov ali 25 odstotkov več od povprečja v Sloveniji. Članom je prodaja v primerjalnem obdobju od leta 2012 do 2017 zrasla za več kot 60 odstotkov, število zaposlenih pa so povečali za skoraj 50 odstotkov.

»Naša odgovornost je ustvarjanje boljše družbe – varne družbe,« o delovanju kluba SBC pravi predsednik kluba Marjan Batagelj. »Zanimivo je, da nismo nastali zato, da bi nas jemali resno. Resno nas jemljejo, ker smo resni, in to je velika razlika. Naša odgovornost je ustvarjanje boljše družbe – varne družbe. Imamo čvrste temelje sodelovanja; nič politike in predanost delu. Nismo finančni špekulanti, vedno govorimo o materiji, ki jo moramo oblikovati.« Tanja Skaza se je za sodelovanje v klubu SBC kot ustanovna članica odločila predvsem zato, ker so na enem mestu združeni podobno misleči podjetniki in osebe, ki skupaj iščejo rešitve. »Druži nas vrednota povezovanja, seveda pa tudi iskrenost in medsebojna pomoč, ko se ob soočanju s podobnimi izzivi lahko poenoteno odločimo za najboljšo smer.«

Odmevne akcije

Delovanje kluba je lani v javnosti zelo odmevalo po zaslugi različnih akcij: programa ZA prodorno Slovenijo za mandat 2018–2022, v katerem je zbranih 16 konkretnih ukrepov za razvojni preboj Slovenije, odmevne peticije ZA podjetno Slovenijo v podporo spoštovanju podjetništva in podjetnosti ter več stališč, s katerimi se je klub odzval na finančne in druge ukrepe države, ki vplivajo na gospodarsko in podjetniško okolje v državi.