Po dveh desetletjih prizadevanj za ureditev območja ob Prešernovi hiši v Vrbi, ki so jih zaznamovali številni spori, in sedmih letih od zadnje tovrstne namere je Ribčeva domačija ponovno naprodaj. Na to opozarja tabla pred hišo, nepremičninski oglas na spletni strani posrednikov pa izdaja, da lastniki prodajajo stanovanjsko hišo in gospodarski objekt skupaj s skoraj štiri tisoč kvadratnimi metri zemljišča. Tokrat cena znaša 370.000 evrov. Leta 2012 so lastniki Ribčevino že prodajali, a neuspešno, saj so za objekt zahtevali 2,5 milijona evrov.

Na občini že kujejo načrte

Žirovniški župan Leopold Pogačar je z novico seznanil občinske svetnike, saj meni, da je to velika priložnost za lokalno skupnost. »O prodaji so nas obvestili s posredniške agencije, da bi občina uveljavljala predkupno pravico, ki jo ima za stanovanjski del objekta,« pravi župan. Opozarja, da so v prodajni ponudbi zajeta tudi kmetijska zemljišča, za katera občina nima predkupne pravice. Kako uresničiti nakup, naj bi se ta teden pogovorili tudi s predstavniki ministrstva za kulturo.

Na delu gospodarskega poslopja, ki je bliže Prešernovi hiši, ima predkupno pravico država. »Če se bodo prodajalec, občina in ministrstvo strinjali, bom sklical izredno sejo občinskega sveta in svetnikom predlagal uveljavitev predkupne pravice. Upam, da se bo našel interes, da bi na tem mestu nekdo ponovno odprl domačo gostilno, kot je bilo to v preteklosti, morda tudi kakšen apartma. Vendar pa moramo kompleks reševati v celoti, da ne bi v prihodnje spet nastale težave z dostopom do Markove cerkve,« je jasen župan.

To bi lahko bila zgodba o uspehu

V gospodarskem objektu bi po Pogačarjevih besedah lahko uredili sprejemni center za obiskovalce, manjšo trgovino, morda skladiščni prostor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica in galerijo. »Ta bi lahko sprejela 50 do 60 obiskovalcev, v njej bi se lahko dogajali kulturni večeri, razstave in podobno, torej vse, kar se zdaj dogaja v Prešernovi hiši v izbi, ki pa ni temu namenjena in jo na ta način po nepotrebnem obremenjujemo. Upam, da bomo vsi deležniki našli skupni jezik. Če bo prodajalec s tem zadovoljen in bomo tudi mi lahko zagotovili večjo kakovost storitev in bo država z vsem soglašala, mislim, da je to lahko zgodba o uspehu,« meni Pogačar.

»Idejo, da bi objekt in zemljišča kupila občina, podpiram in menim, da je za to skrajni čas,« pa meni Janez Dolžan, kustos v Prešernovi hiši. »Končno se lahko rešimo sramote in pridobimo veliko prostorov. Potem bi bila Prešernova hiša kot muzej res namenjena samo za oglede,« je zadovoljen.

V preteklosti smo že večkrat poročali o sporih sedanjih lastnikov Ribčevine z občino. Eden od njih je pogosto odganjal obiskovalce, ki so čez dvorišče hodili do cerkve, večkrat je morala posredovati policija, z zadevo se je ukvarjalo sodišče. Kakšno stališče do novih žirovniških načrtov imajo na ministrstvu za kulturo, smo danes prav tako želeli izvedeti, a odgovorov na zastavljena vprašanja še nismo prejeli.