Na letošnji prvi redni seji sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje (KPV) so šaleški župani obravnavali tudi nedavni ponovni dvig cene toplotne energije, ki jo Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) dobavlja KPV za potrebe ogrevanja prebivalcev Šaleške doline. Po prvi podražitvi novembra lani in ponovni 1. januarja letos zdaj cena toplotne energije znaša dobrih 21 evrov za megavatno uro, kar predstavlja 23,58-odstotno podražitev v primerjavi s ceno, ki je veljala do oktobra lani. To pa pomeni za KPV na mesec okoli 150.000 evrov izgube.

Za industrijske odjemalce dražje

V Šaleški dolini še vedno menijo, da je TEŠ neupravičeno dvignila ceno toplotne energije in da je izračun vhodnih podatkov z vključenimi stroški nakupa emisijskih kuponov napačen. »Strošek ogrevanja se za gospodinjstva s 1. februarjem v povprečju sicer zvišuje za okoli osem odstotkov, a bosta razliko v dvigu občini Velenje in Šoštanj letos subvencionirali v višini 791.000 evrov, zato zneski na položnicah ne bodo višji. Drugače je z industrijskimi odjemalci, pri teh se bo dvig s 1. februarjem v celoti uskladil z višino nakupne cene,« so pojasnili v velenjski komunali.

O ceni tudi ministrstvo

V TEŠ so kot razlog za ponovno podražitev navedli strošek nakupa emisijskih kuponov, ki po njihovem izračunu neposredno vpliva na variabilno in izhodiščno ceno proizvodnje toplote, navsezadnje pa tudi ceno toplotne energije pri končnih uporabnikih. Prav v zvezi s tem se je velenjski podžupan Peter Dermol v ponedeljek v Ljubljani sestal z državnim sekretarjem Bojanom Kumrom.

»Predstavil mu je problematiko in nejasnosti, ki se pojavljajo pri določitvi cene toplotne energije v Šaleški dolini. In še, da je cena za naše občane nepoštena, saj v tem primeru subvencionirajo ceno električne energije prek kuponov, s tem pa namenjajo sredstva v podnebni sklad, iz katerega se subvencionirajo vsi okoljski projekti. Absurdno pa je tudi, da ne KPV in ne lokalna skupnost ne moreta biti stranki v postopku in tako nimamo niti možnosti vpogleda v izračun cene kot tudi ne možnosti za pritožbo,« je pojasnila Aleksandra Forštner iz službe za odnose z javnostmi na Mestni občini Velenje. Kumer je dejal, da naj bi se v zvezi s tem znova sestali konec februarja.