Ministri so razpravljali o izzivih in priložnostih na področju digitalne ekonomije znotraj območja vzhodnega partnerstva. Ob tem so sprejeli deklaracijo, s katero se želi okrepiti temelje za regionalno sodelovanje na področju digitalne ekonomije in kibernetske varnosti.

Prav tako se z deklaracijo vzpostavlja temelje za nadaljnjo okrepljeno sodelovanje z EU na tem področju. Ena od zavez, ki bo uresničena v letu 2020, je tudi sporazum o gostovanju, ki bo uporabnikom mobilnih storitev znižal stroške gostovanja.

Minister Medved je ob sprejemanju deklaracije izrazil prepričanje, »da bo njen sprejem pomembno prispeval k vzpostavitvi okolja za nadaljnji razvoj digitalnega gospodarstva in družbe v naših državah«, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Vzhodno partnerstvo je bilo ustanovljeno v Pragi leta 2009 s ciljem vzpostavitve ambicioznega partnerstva med EU in šestimi vzhodnoevropskimi državami (Armenijo, Azerbajdžanom, Belorusijo, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino). Partnerstvo predstavlja vzhodno dimenzijo evropske sosedske politike, ki obsega tako bilateralen kot multilateralen pristop. Ministrsko srečanje pa letos poteka že tretjič.

Medved se bo v Bukarešti udeležil tudi neformalnega srečanja ministrov za telekomunikacije EU. Na dveh petkovih delovnih srečanjih v okviru neformalnega sveta za telekomunikacije EU bo tekla beseda o oblikovanju strategije enotnega digitalnega trga po letu 2020 ter o koristih in tveganjih, ki jih prinaša umetna inteligenca.