20 % podjetij pravi, da bodo kratkoročno povečali število zaposlenih, še zlasti tistih z IT-veščinami. 66 odstotkov delodajalcev ne pričakuje sprememb, deset odstotkov pa jih ocenjuje, da bodo zaradi avtomatizacije morali zmanjšati obseg delovne sile.

21–30 % podjetij pričakuje rast zaposlovanja na Nizozemskem, v Belgiji in Italiji. Po drugi strani so najbolj pesimistični v Avstriji, kjer od 11 do 20 odstotkov delodajalcev ocenjuje, da bo zaradi digitalizacije prišlo do upada zaposlovanja. Do 10 odstotkov delodajalcev pričakuje zmanjšanje števila zaposlenih tudi na Norveškem, Finskem, Slovaškem, v Romuniji, Bolgariji in Sloveniji.

Število zaposlenih se bo najbolj povečalo v IT-sektorju (razlika med odstotkom števila podjetij, ki pričakujejo rast, in tistimi, ki pričakujejo upad zaposlovanja, je plus devet). V oddelkih, kjer delajo s strankami, naj bi porast zaposlovanja znašal plus šest, v proizvodnji pa plus pet. Največji upad števila zaposlenih naj bi doletel administrativne in pisarniške funkcije (minus sedem) ter finance in računovodstvo (minus tri).

56 % podjetij pri zaposlenih najbolj ceni komunikacijske sposobnosti. Le malenkost manj sta cenjeni sposobnosti sodelovanja in reševanja problemov. Delodajalci pravijo, da je najtežje najti kandidate s kompetencami za uspešno reševanje problemov (31 odstotkov), komuniciranje (30 odstotkov), organiziranje (24 odstotkov) in sodelovanje (22 odstotkov).

Smo v času revolucije kompetenc. Tehnologija preoblikuje organizacije, potrebe po kompetencah se hitro spreminjajo, hkrati pa se zavedamo, da podjetjem ne uspe najti talentov, ki jih potrebujejo. V ospredje prihajajo kadri z iskanimi kompetencami, sposobni neprestanega učenja in prilagajanja.