»Digitalizacija v vzgojno-izobraževalnih zavodih je eden od ciljev te vlade, in sicer v smeri, da bodo otroci znali ne le uporabljati tehnologijo, temveč jo tudi ustvarjati,« je dejal minister za izobraževanje, znanost in šport Pikalo.

Posebna pozornost je bila namenjena programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. V sklopu programa SIO-2020 so vzgojno-izobraževalni zavodi samo v tem letu s sofinanciranjem evropskih skladov nakupili več kot 20.000 kosov opreme. V zavodih je sofinancirana tudi izgradnja sodobnih brezžičnih omrežij. Do sedaj so naročili več kot 8300 dostopovnih točk, 900 stikal in 80 usmerjevalnikov.

Na okrogli mizi na temo izzivov digitalnega opismenjevanja so udeleženci ugotavljali, da digitalno opismenjevanje, poleg razvoja digitalnih veščin, vključuje tudi ozaveščanje o vplivu tehnologije na delovanje družbe ter varno in odgovorno uporabo tehnologij. Poudarili so nujnost posodobitve učnih načrtov v tej smeri in njihove učinkovite implementacije.