Storitve računalništva v oblaku najema 64 odstotkov velikih podjetij, 37 odstotkov srednje velikih in 23 odstotkov malih podjetij.

7 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi

uporablja pri svojem delu robote. Takšnih je 34 odstotkov velikih, 16 odstotkov srednje velikih in štiri odstotke malih podjetij. V proizvodnih dejavnostih uporablja industrijske robote 12 odstotkov podjetij, v storitvenih dejavnostih pa en odstotek – največ za upravljanje skladišč, za izvedbo sestavljalnih in montažnih del ter za čiščenje ali odstranjevanje odpadkov.

91 % zaposlenih in samozaposlenih

redno uporablja internet. Sedemdeset odstotkov zaposlenih in samozaposlenih uporablja računalnike oziroma naprednejše funkcije pametnega telefona, 27 odstotkov pa računalniško podprto opremo in stroje.

36 % delavcev,

ki pri svojem delu uporabljajo računalnike ali računalniško podprto opremo, se je v zadnjem letu moralo naučiti uporabljati novo programsko ali računalniško opremo.

18 % zaposlenih

je moralo za pridobivanje novih veščin nameniti več delovnega časa, njihov obseg izrednih delovnih ur (ponoči, ob koncih tedna ...) pa se je povečal za 12 odstotkov.

25 % delavcev

ugotavlja, da se je zaradi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) enostavnost sodelovanja s sodelavci ali s poslovnimi partnerji povečala. Samostojnost pri organiziranju delovnih nalog se je povečala pri 22 odstotkih delavcev.

14 % zaposlenih

je zaradi možnosti, ki jih ponuja IKT, v zadnjem letu delalo od doma vsak ali skoraj vsak dan, 12 odstotkov pa vsaj enkrat na teden.