V Eco resortu v Godiču pod Veliko planino si znova manejo roke, saj so nedavno dosegli eno najpomembnejših iz sicer dokaj bogatega niza zmag v boju z inšpektorji, ki pišejo odločbo za odločbo, a jim v resortu, ki je bolj ali manj zgrajen na črno, ni uspelo še ničesar porušiti. »Kot sem napovedal, je našemu predlogu za odlog izvršbe za rušenje toplarja ugodeno do uveljavitve novega prostorskega akta oziroma za največ pet let,« ne skriva navdušenja investitor in direktor družbe Palmieri Matjaž Zorman.

»S tem so odpravljene vse bojazni, da v resortu ne bi mogli izpeljati katerega od napovedanih projektov in dogodkov, kot je denimo evropsko srečanje motoristov Gold Wing,« nadaljuje Zorman in sklene, da vsem težavam navkljub zelo dobro poslujejo.

»Na koncu se bo izkazalo tudi, da so vzporedno z gradnjo in zagonom Eko resorta potekala močna lobiranja proti turističnemu razvoju, nagajanja in različni poskusi osebnih okoriščanj,« je prepričan Zorman.

Za zdaj zaščiten le toplar

Vendar pa najnovejša odločba, ki je za kar pet let zaščitila kozolec toplar z gostinsko dejavnostjo, katerega mere znatno presegajo mere gradbenega dovoljenja, ne ščiti tudi drugih nelegalno zgrajenih objektov v resortu. Tako na inšpekcijah med drugim še vedno nadaljujejo postopke zaradi nedovoljene gradnje lesenih hišk, glampingov in razglednega stolpa. Zdaj za pet let varen toplar so inšpektorji poskušali prvič odstraniti že pred dvema letoma, v drugo pa naj bi mu temelje spodrezali prejšnji mesec. Prvo odločbo za odstranitev je gradbeni inšpektor spisal tik pred poletjem leta 2017, a je po pritožbi ministrstvo za okolje in prostor ugodilo Zormanu in rušitveno odločbo odpravilo, nakar je ta v vnovičnem postopku sprožil še upravni spor. Sodišče je njegovo tožbo zavrnilo kot neutemeljeno, gradbeni inšpektor pa je septembra lani odredil odklop iz električnega in vodovodnega omrežja.

A je elektro podjetje ugotovilo, da objekt ni priključen na javno omrežje niti nima lastnega merilnega mesta za električno energijo, saj naj bi se napajal na agregat. Ker pa investitor znova ni izpolnil niti ponovne zahteve za njegovo odstranitev, je inšpektor začel izvršilni postopek in zavezancu zagrozil z izvršbo po drugi osebi. Čeprav se je rok za izvršbo po drugi osebi iztekel prejšnji mesec, je investitorju s ponovno pritožbo uspelo doseči petletni odlog oziroma odlog do uveljavitve novega občinskega prostorskega akta.

Več postopkov se nadaljuje

»Odlog se nanaša le na toplar, ki je v resortu za zdaj edini pravnomočno opredeljen kot nedovoljena gradnja. V kolikor bo podobno odločeno tudi v drugih primerih, bom tudi pri teh ravnal enako,« napoveduje Zorman in dodaja, da bo v času petletnega odloga uredil dokumentacijo, »ki bi že bila urejena, če ne bi občina Kamnik decembra 2015, ko je bil resort praktično že zgrajen, spremenila namembnosti prej zazidljivih parcel v kmetijska zemljišča.«

»Kar zadeva gradnjo 19 lesenih hišic, lesene kapelice in zunanjega bazena, je bila v ponovljenem postopku izdana odločba, ki še ni izvršljiva niti pravnomočna, saj je bila vložena pritožba, ki je še v reševanju pri drugostopnem organu,« pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor.

Zaradi nelegalne gradnje devetih manjših lesenih objektov na kmetijskem zemljišču so investitorju odredili odstranitev objektov in izrekli prepoved izvedbe komunalnih priključkov, uporabe oziroma opravljanja dejavnosti, prometa z njimi in sklepanja drugih pravnih poslov ter pritožbo odstopili drugostopnemu organu, ki o njej še ni odločil. Glede gradnje lesene lovske opazovalnice pa so gradbeni inšpektorji oktobra lani odredili ustavitev gradnje in odstranitev v roku 60 dni. Po pritožbi investitorja so tudi to odstopili drugostopnemu organu, ki usode lovske opazovalnice še ni zapečatil.