Čeprav je gradbeni inšpektor pred dobrim mesecem izdal odločbo, da mora investitor, družba Palmieri, ki jo zastopa Matjaž Zorman, do sredine tega meseca v Eko resortu pod Veliko planino na svoje stroške odstraniti kozolec, v katerem poteka gostinska dejavnost, se to ne bo zgodilo. Ministrstvo za okolje in prostor je namreč znova ugodilo Zormanu in po pritožbi rušitveno odločbo odpravilo.

Kot je povedal Matjaž Zorman, je odločanje o neskladni gradnji dvojnega lesenega kozolca toplarja vrnilo prvostopenjskemu organu v ponovno obravnavo, ker ta ni dokazal, da je kozolec črna gradnja kot celota, čeprav je v rušitveni odločbi izhajal prav iz te domneve. Zorman trdi, da kozolec ni črna gradnja, saj še ni niti končan in nima strehe. Investitor pa ima leto dni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja še vedno čas, da predimenzioniranost kozolca uskladi z gradbenim dovoljenjem, ki ga je konec lanskega leta, ko je bil objekt že postavljen, izdala kamniška upravna enota. Obstaja pa tudi možnost, da za uskladitev poskrbi novi občinski prostorski načrt, za katerega spremembo je januarja letos na občino že podal pobudo, vztraja Zorman.

Hišice še v nemilosti

Povsem druga zgodba je 17 počitniških hišic, ki jih mora Zorman po ločeni inšpekcijski odločbi porušiti do 6. avgusta letos. »Prepričan sem, da bo padla tudi ta,« pravi Zorman, ki se je že osmič pritožil. Inšpektorji pa v primeru hišk vztrajajo pri že določenem datumu rušitve, saj pritožba tokrat ne zadrži izvršitve že izdane odločbe. Tako v nasprotju s kozolcem bajte še trepetajo za svoj obstoj. In kot so še dodali na ministrstvu, je v teku tudi že tretji ugotovitveni postopek glede postavitve novih lesenih manjših nastanitvenih hišic na kmetijskem zemljišču.

Jabolko spora hišk je mobilnost, saj je za stacionarne počitniške hiške gradbeno dovoljenje potrebno, za mobilne pa ne. Zorman vztraja, da so njihove postavljene na stojkah in jih je mogoče kadar koli prestaviti. Tako naj bi menilo tudi več gradbenih strokovnjakov, ki menijo, da električna napeljava še ne dokazuje nasprotnega. Zato Zorman pričakuje, da bodo tudi ta oreh strli s spremembami občinskega prostorskega načrta. V sklopu sprememb naj bi uredil tudi uporabo bajerja, čeprav naj bi bila pretočna napeljava iz Kamniške Bistrice, ki so jo uporabljali kmetje, stara že več desetletij. Pričakuje tudi, da po spremembah občinskega prostorskega načrta ne bodo več sporne niti štiri hiške v neposredni bližini Kamniške Bistrice, sporno nasutje parkirišča pa bo tudi kmalu odpravil.

Napačen naslov

Za spremembo naslova v prijavi obratovalnega časa za Eko resort, ki ga je navedel napačno, naj bi tudi že zaprosil. Pravi, da je napačen naslov Godič 45 namesto Godič 45 P navedel zato, ker naslov s črko P goste z GPS-navigacijo odpelje mimo uradnega vhoda skozi vso vas do stranskega vhoda v resort.

Kljub vsemu je Zorman prepričan, da mu bo uspelo Eko resort kmalu v celoti legalizirati in pravočasno odpraviti vse nepravilnosti in nejasnosti, ki mu jih očitata tudi kmetijska inšpekcija in inšpekcija za okolje in naravo. Pravi, da zapletom botruje predvsem to, da so začeli resort graditi v skladu s starim prostorskim načrtom, ki je dovoljeval gradnjo športnorekreacijskih objektov. Zato jim je tudi uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje za toplar in sanitarije, za počitniške hiške v avtokampu v gozdu pa je takrat zadostovalo soglasje zavoda za gozdove. Težave so nastale, ko so na občini Kamnik, kljub njihovim prošnjam naj ta del izvzamejo, območje spremenili v nezazidljivo.

Na občini Kamnik potrjujejo, da so prejeli pobudo za spremembo namenske rabe zemljišč oziroma pobudo za začetek postopka spremembe občinskega prostorskega načrta, kar pa se še ne nanaša na predlog sprememb namenske rabe za posamezna zemljišča. Za to morajo najprej sprejeti prvi splošnejši del sprememb. Župan Marjan Šarec pravi, da na občini podpirajo razvoj turističnih dejavnosti, vendar morajo tudi te, kot vse zasebne investicije, za svoj obstoj imeti zakonsko osnovo.

Na gradbeni inšpekciji Inšpektorata RS za okolje in prostor pojasnjujejo, da vodijo v povezavi z Eko resortom že tri ločene ugotovitvene postopke – za kozolec, sedemnajst tipskih lesenih hišic in devet manjših lesenih nastanitvenih hišic. Potrdili so, da so izdali že več inšpekcijskih in na ministrstvu za okolje in prostor več drugostopenjskih odločb in da jih je bilo nekaj odpravljenih. Dodali so še, da še ni končan postopek zaradi posegov na vodna in priobalna zemljišča ter za rabo vode za namakanje zemljišč, so pa na opozorilo inšpektorjev prejšnji mesec v resortu odstranili del ograje, ki je bila postavljena brez vodnega soglasja.