Potem ko je sredi decembra že kazalo, da je po številnih ugovorih in pritožbah občina Šmarješke Toplice vendarle dobila novega župana, zdaj kaže, da zadeva še zdaleč ni zaključena. Dosedanja županja Bernardka Krnc je danes pred novinarje stopila v spremstvu odvetnika Damijana Gregorca in naznanila nadaljnjo »borbo« za svojo pravico. Na občinski svet je podala pritožbo v zvezi z izidom volitev župana, ki jo bodo svetniki obravnavali na konstitutivni seji 30. januarja. »Dokler ni odločeno o vseh pritožbah, ni mogoče govoriti o izidu volitev,« poudarja Gregorc.

»Če bo občinski svet sledil našim pritožnim predlogom, bo prišlo bodisi do ponovitve volitev v celotni občini bodisi le na volišču Bela Cerkev ali pa do drugačnega izida glasovanja, v najslabšem primeru do ugotovljenega izenačenega izida in v tem primeru žreba.« V nasprotnem primeru se obetajo nove pritožbe na upravno sodišče in naprej na vrhovno, pravi. Gregorc pripravlja tudi dopolnitev pritožbe v zvezi s »hujšimi kršitvami« v predvolilnem času, ki bi lahko imele po njegovih besedah celo znake kaznivega dejanja. O njih naj bi več povedal prihodnji teden.

Napaka v poročilu o izidu volitev

Kot smo poročali, sta v drugem krogu oba kandidata zbrala po 1016 glasov. Po preučitvi ugovorov je nato občinska volilna komisija kot veljavno priznala glasovnico iz Orešja in kandidatu Marjanu Hribarju pripisala en glas, nato pa razpisala ponovne volitve na volišču v Beli Cerkvi, kjer naj bi prav tako prišlo do incidenta v zvezi z eno glasovnico. Okoli 700 volilnih upravičencev je tako že prejelo volilne lističe za 16. december.

Hribar se je medtem pritožil na upravno sodišče, ki je dva dni pred ponovnimi volitvami odločilo, da zaplet okrog ene glasovnice ne predstavlja tolikšne teže, da bi morali volitve ponoviti, ampak bi bilo treba zgolj ponovno presoditi o (ne)veljavnosti glasovnice. Sporno glasovnico, ki je bila sicer v prid Krnčevi, je na podlagi mnenja sodišča občinska volilna komisija razveljavila, preklicala ponovne volitve ter za novega župana z dvema glasovoma prednosti razglasila Hribarja.

Glavna kršitev, ki jo v pritožbi navaja Gregorc, se nanaša na samo poročilo občinske volilne komisije, ki ima po njegovi oceni tako hude pomanjkljivosti, da te kažejo že na nezakonitost samih volitev ali pa vsaj ugotavljanja volilnega rezultata.

»Iz poročila o izidu volitev namreč izhaja, da sta oba župana skupaj prejela 2032 glasov, hkrati pa isto poročilo pravi, da je bilo oddanih 1912 glasovnic. Od kod ta razlika, ne nameravamo ugotavljati, to je stvar pritožbenega organa in OVK. Vse skupaj jasno kaže, da ni vse tako, kot bi moralo biti. Vsekakor pa poročilo s takšnimi pomanjkljivostmi ne more predstavljati osnove za potrditev mandata županu.« Predsednika občinske volilne komisije Fredija Bančova nam danes ni uspelo priklicati. V torek, ko je skupina volilcev iz Bele Cerkve na komisijo oddala peticijo za razpis ponovnih volitev, pa je dejal, da je komisija svoje delo končala, podati mora le še poročilo o izidu volitev na konstitutivni seji.

Ponovno o spornih glasovnicah

V pritožbi Gregorc ponovno navaja domnevno sporne dogodke na posameznih voliščih. V enem primeru naj bi namesto osebe, ki je bila na dan volitev v institucionalnem varstvu, volil njen sorodnik. Po besedah Gregorca naj bi volilna komisija v zvezi z omenjenim dogodkom zadevo predala državnemu tožilstvu.

»Glede na zelo tesen rezultat bi morala občinska volilna komisija takoj ukrepati in razveljaviti volitve,« meni Gregorc. »Razveljavitev volitev ne pride v poštev le takrat, ko posamezna glasovnica ne more vplivati na končni izid volitev.« Drugi primer se nanaša na že omenjeni dogodek v Beli Cerkvi, kjer je komisija na podlagi mnenja upravnega sodišča sporno glasovnico, ki je bila v prid Krnčevi, opredelila za neveljavno. Oseba, ki je oddala to glasovnico, je nato po Gregorčevih besedah pred notarjem podpisala izjavo o dogajanju na volišču in tudi, kako je glasovala. V tretjem spornem primeru pa se je volilka zgolj podpisala nad imenom protikandidata, pri čemer je po mnenju Gregorca vprašanje, ali takšna glasovnica res nedvomno odraža voljo volilke.

Glede na Hribarjeve očitke v zadnjih dneh o zavlačevanju sklica konstitutivne seje pa Gregorc pojasnjuje, da je Krnčeva sejo sklicala v skladu s statutom in pravilnikom občine, ki pravita, da jo mora sklicati najkasneje v 30 oziroma 20 dneh po prejemu poročila občinske volilne komisije. Županja jo je sklicala v osmih dneh. Ker pa so seje po statutu zadnjo sredo v mesecu, je decembra zaradi vseh zapletov in praznika niti ni moglo biti, dodaja Gregorc.