Skupina volilcev iz Bele Cerkve je danes tajnici občinske volilne komisije predala peticijo in 364 podpisov. Po besedah Aleksandra Pavliča, predstavnika odbora za peticijo, krajani zahtevajo enakovredno obravnavo kot za vse druge volilce. »Bili smo ogoljufani in izigrani,« je dejal. »Na domove smo že prejeli volilne lističe za ponovne volitve 16. decembra, tri dni prej je nekaj ljudi že glasovalo na predčasnih volitvah. Nato pa je bilo dva dni pred volitvami zgolj v medijih objavljeno, da volitve odpadejo, brez kakršnega koli uradnega obvestila ali obrazložitve.«

Podpisniki zahtevajo odstop predsednika občinske volilne komisije Fredija Bančova ter ponovitev volitev na volišču v Beli Cerkvi, kot je volilna komisija sprva že odločila, nato pa po odločitvi upravnega sodišča in ponovni preučitvi ugovora volitve preklicala. »Če se nič ne bo zgodilo, gremo naprej po pravni poti,« dodaja Pavlič. Bela Cerkev je sicer glede na rezultate volitev bolj naklonjena dosedanji županji Šmarjeških Toplic Bernardki Krnc.

Peticijo so takoj po novem letu predali občinski volilni komisiji. Ker niso prejeli nobenega odgovora, so tokrat na komisijo oddali še podpise. »Danes se ne pogovarjamo o nobenem županu, tukaj smo le kot volilci,« dodaja Pavlič. Bančov odgovarja, da so za občinsko volilno komisijo volitve končane, čaka jo le še poročilo o izidu volitev na konstitutivni seji.

Po mnenju Marjana Hribarja, ki je s prednostjo dveh glasov postal župan šele sredi decembra po številnih zapletih, pritožbah in odločitvi upravnega sodišča, je odločitev občinske volilne komisije jasna. »Odločila je, da sem jaz župan. Seveda pa spoštujem vsa pravna sredstva, ki jih dovoljuje zakonodaja. Ta sicer ne predvideva ponovitev volitev na podlagi nekih peticij. Zame osebno je največji izziv, da se čim prej dobim z ljudmi in se pogovorimo o njihovih pričakovanjih.«

Je pa Hribar zelo kritičen do odločitve bivše županje, da konstitutivno sejo občinskega sveta skliče šele 30. januarja. »Takšno zavlačevanje pomeni velik udarec demokraciji in samovoljo bivše županje, ki s tem največjo škodo povzroča občankam in občanom, kajti z nesprejetjem proračuna bo prišlo do zastoja tako občinskih kot tudi regijskih projektov,« je prepričan.

Po besedah Romana Lavtarja, vodje službe za lokalno samoupravo, zakon o lokalni samoupravi sicer ne določa roka za sklic konstitutivne seje, velja pa načelo, da se jo skliče takoj zatem, ko občinska volilna komisija županu preda poročilo o rezultatih volitev. To je komisija storila 19. decembra, Krnčeva pa je vabilo na sejo poslala 28. decembra. »Zato se zdi, da pomeni več kot enomesečni zamik med sklicem seje in dnem, ko se bo organ sestal, izvotlitev določb zakona o lokalni samoupravi. Ta nedvoumno določa, da se člani občinskega sveta volijo za štiri leta. Zato podaljševanje mandata brez utemeljenih razlogov ne sledi namenu zakona,« je še zapisal Lavtar. ds