Župan Kranja Matjaž Rakovec je že v prvem mesecu svojega mandata znal prisluhniti okoli 130 jeznim in obupanim krajanom Stražišča, ki živijo ob nevarni industrijski coni Laze in trpijo. Domala enak zbor krajanov je namreč potekal že pred štirimi leti in pol, včeraj pa so udeleženci po vrsti ugotavljali, da sta jih na cedilu pustili tako občina kot država. Marko Špolad je gonilna sila civilne pobude, ki je v povezavi z okoljsko organizacijo Alpe Adria Green do zdaj bila tudi sodne bitke za to, da bi se uničevanje narave pod Joštom ustavilo. »Današnji sklepi in razprava kažejo, da smo vzpostavili dialog z občino, kar pri prejšnjem županu ni bilo mogoče. Nismo proti gradnji kanalizacije kot prvega ukrepa pri reševanju problemov, želimo pa ob tem jasne zaveze in predvsem dejanja, tako pri ugotavljanju dejanskih onesnaževalcev kot tudi pri stalnem strokovnem spremljanju stanja v tem okolju, kjer smo ljudje dejansko ogroženi,« pravi.

Zelena luč za kanalizacijo

Rafael Šumi je pri 81 letih tisti, ki neprestano opozarja na hudo škodo, ki jo je človek naredil naravi. Tokrat je prinesel pravkar odvzete vzorce umazane vode, ki teče pod industrijsko cono in po njegovem skriva tako brezbrižnost občine pri njenem nastanku kot nemoč države pri ugotavljanju onesnaževalcev. V industrijski coni Laze, v bližini katere živi več kot 4000 ljudi, namreč deluje nekaj podjetij, ki s svojo dejavnostjo (predelava nevarnih odpadkov, livarna, pekarna) pomenijo nevarnost ljudem. Bližnji prebivalci so ogorčeni tudi nad gostim prometom (3000 vozil na dan), smradom, onesnaženjem zraka, zemlje in vode.

Kot je potrdil Marko Špolad, je včeraj vzpostavljen dialog z občino hkrati tudi osnova za »deblokado izdaje gradbenega dovoljenja za novo kanalizacijo« iz sporne industrijske cone, v kateri deluje okoli 20 podjetij. Po prepričanju župana Rakovca bodo na tak način lahko prisilili vsa podjetja k priključku na kanalizacijo in s tem sploh ugotovili, kaj teče iz cone Laze. Podjetniki bodo morali svoje odplake čistiti s čistilnimi napravami, strokovno pa bodo odvedli tudi meteorne vode. Kljub vsemu pa krajane Stražišča skrbi, da bi že zdaj zastarela kanalizacija ob priključku iz Laz še poslabšala stanje tistih, katerih kleti so pogosto zalite z odplakami iz Laz.

Ob izraženih stiskah tudi o dolgoročnih rešitvah

Zahteve ljudi so sinoči odražale stiske tistih, ki jih skrbi za svoje zdravje in za zdravje potomcev. Obenem je bilo izpostavljeno tudi nekaj dolgoročnih rešitev: selitev nezakonito nastale poslovne cone, možna obvoznica za razbremenitev prometa, ureditev kanalizacije za celo naselje Stražišče, ki sodi med večja v kranjski občini. Župan Rakovec je na koncu izrazil zadovoljstvo nad strpnim in pozitivno usmerjenim potekom srečanja: »Sprejel sem zaveze, ki jih jemljem resno. Sestal sem se že tudi s podjetniki, prejel stališča civilne pobude, vzpostavil stik z ministrom za okolje. Današnje sklepe pa bo zdaj temeljito preučila uprava in zavzela stališča. Nesporno je to premik naprej, ker reševanje takih problemov terja kratkoročne rešitve in dolgoročne ukrepe, za katere bo najprej treba ugotoviti, kaj se sploh skriva v tleh tega območja. Ljudi razumem in spoštujem njihov boj za osnovno pravico živeti v zdravem okolju.«

Aplavza je bil deležen tudi krajan Stražišča Naško Križnar, ki je pohvalil dialog oblasti in občanov ter trud civilne pobude. Ob tem je izrazil željo, da bi se na tak način poleg starih težav lotili tudi ustvarjanja sedanjosti, v kateri naj imajo ljudje vpliv na porabo proračunskega denarja in naj neposredno sodelujejo pri tem.