Prebivalci Stražišča so že leta 2014 izsilili izreden zbor krajanov, da so opozorili na svinjarijo, ki se dogaja v okolju pod Šmarjetno goro, v tako imenovani coni Laze. Tam deluje okoli 20 podjetij, do danes pa ni bilo ugotovljeno, kdo je dejansko škodil okolju. Ker nastala civilna pobuda iz Stražišča ni mogla biti stranka v postopkih, ki so sledili, je na pomoč priskočila okoljska organizacija Alpe Adria Green z Jesenic.

Agencija za okolje je bila šele po sodbi upravnega sodišča julija 2016 prisiljena izvesti postopek, ki naj bi dokončno ugotovil, kaj se je dogajalo v coni Laze. Domačini, ki so sami priskrbeli dokaze o odplakah, onesnaženju, so pred skoraj dvema letoma ponovno pozvali inšpektorje, naj ugotovijo, kaj se dogaja v coni Laze. Ta je pred desetletji dejansko nastala brez potrebnih prostorskih dokumentov in nima potrebne komunalne infrastrukture.

V zagati se je kljub obljubam županov Mohorja Bogataja in zdaj Boštjana Trilarja znašla tudi Mestna občina Kranj, saj naj bi nerešeni spori v zvezi z denacionalizacijo ovirali reševanje problema s predvideno gradnjo kanalizacije. Kljub temu je občina državi zagotovila, da bo kanalizacija zgrajena do konca letošnjega leta. Vendar se doslej še ni zgodil noben bistven premik pri stvarnem reševanju problemov onesnaženja v okolju, kjer v neposredni bližini živi vsaj 1000 prebivalcev krajevne skupnosti Stražišče.

Dediščina preteklosti

Pred dnevi je agencija za okolje vendarle nakazala smer reševanja težave. Tako so obvestili Alpe Adria Green, da namerava državna agencija »z upravno odločbo Mestni občini Kranj naložiti ukrep v smislu izgradnje celotne komunalne infrastrukture na območju industrijske cone Laze in določiti rok za realizacijo«. To pomeni popolno sanacijo cone, v kateri deluje nekaj podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki bi potencialno lahko obremenila okolje. Prav podjetja v coni Laze pa naj bi po oceni agencije za okolje pritegnili k reševanju problema. Dodati je treba, da inšpekcije do zdaj niso ugotovile kršitev okoljskih predpisov, cona Laze pa je seveda predvsem dediščina preteklosti, ko naj bi tja dovažali in zasipali tudi sumljive ostanke kranjske industrije. Na agenciji za okolje ugotavljajo tudi, da je upravni postopek izredno zapleten, zato bo končna in jasna odločitev o sanaciji okoljske škode znana potem, ko bodo ugotovili dejansko stanje in imeli na voljo vse listine in dokazila.

Eden od okoljskih aktivistov je odziv ministrstva za okolje oziroma agencije za okolje pojasnil z bližajočimi se volitvami. Ljudje v Stražišču so namreč že večkrat izrazili nezadovoljstvo z reševanjem te okoljske sramote cone.