Družina Bremec toži občino in državo za 400.000 evrov odškodnine, ker po manjšem plazu leta 2007 naj ne bi primerno ukrepali. Zato naj bi leto pozneje večji plaz povsem uničil hišo Bremčevih v Srednji vasi. Gre za precedenčni primer, saj če bi Bremčevi s tožbo uspeli, bi lahko to sprožilo številne tovrstne tožbe proti občinam in državi, da nista preprečili posledic naravnih ujm.

Maja 2014 je kranjsko sodišče po zaslišanju vrste prič tožbeni zahtevek Bremčevih zavrnilo, a so tožniki uspeli s pritožbo in zadeva se je leta 2015 ponovno znašla na prvostopenjskem sodišču. Tudi po ponovnem zaslišanju sodnega izvedenca gradbene stroke Branka Prokopa sodnica Meta Pristavec ni spremenila svojega mnenja in je znova zavrnila tožbeni zahtevek Bremčevih.

Vendar je višje sodišče po pritožbi Bremčevih znova odločilo drugače in zadeva je že tretjič pristala v obravnavi kranjskega okrožnega sodišča. Sodnica Pristavčeva je po neuspešnem poravnalnem naroku danes ponovno zaslišala izvedenca Prokopa, ki je leta 2017 dopolnil svoje izvedeniško mnenje.

Povedal je, da bi bilo za hišo Bremčevih treba izdelati oceno ogroženosti, ki bi pokazala potencialno plazovitost območja, in to, da na tem mestu ne bi smeli graditi. Vendar je pri nas zakonodaja na tem področju pomanjkljiva, zato takšna analiza pri izdaji gradbenega dovoljenja ni predpisana.

Prokopu se sicer poraja sum, da je bila brežina nad hišo družine Bremec v preteklosti zasuta in da ni šlo za naravno brežino. »Če se je to vedelo in se je kljub temu na tej lokaciji dovolila gradnjo ter to ni bilo vneseno v občinsko oceno ogroženosti, je nekdo zatajil in je nekdo za to odgovoren,« je dejal Prokop, ki meni, da bi lahko naredili poizvedbo med starejšimi občani o tem, kaj je bilo nekoč na tem območju.

Zaupali so strokovnjakom

Sicer je Prokop prepričan, da bi geolog moral videti potencialno grozečo nevarnost. Še posebej, ko je prišlo do prvega plazenja. Takrat je občina naročila študijo in izvedla ukrepe, ki so jih predlagali strokovnjaki. Vendar se je izkazalo, da bi bilo to dovolj le za začasno sanacijo in bi bili nato potrebni dodatni ukrepi.

Kot je izpostavil bohinjski župan Jože Sodja, so zaupali strokovnjakom in naredili, kar so predlagali. »Strokovnjak je tisti, ki nam bi moral, če bi smatral, da obstaja kakšna nevarnost, predlagati morebitne dodatne raziskave ali ukrepe,« je izpostavil.

Bremčevi so na drugi strani prepričani, da občina ni bila dovolj skrbna in bi morala vedeti, da so potrebne dodatne raziskave. Sojenje se bo nadaljevalo 15. februarja, še pred tem pa se bosta obe strani opredelili do dodatnih navedb izvedenca.

Na kranjskem okrožnem sodišču je trenutno v obravnavi še ena velika odškodninska tožba proti bohinjski občini. Lastniki dveh hiš na Grajski ulici v Bohinjski Bistrici namreč za 600.000 evrov odškodnine tožijo občino in izvajalce izgradnje komunalne infrastrukture, pri kateri sta bili leta 2014 uničeni njihovi nepremičnini. Zaradi razpok, ki so se pojavile, je bilo treba po odločbi gradbenega inšpektorja eno hišo celo porušiti.