Ker civilna pobuda iz Stražišča v dosedanjih prizadevanjih za ureditev poslovne cone Laze z več kot 20 podjetji ni mogla biti stranka v postopkih pri državnih ustanovah, je za to pooblastila okoljsko organizacijo Alpe Adria Green. Slednja je vložila kazensko ovadbo, ker sumi, da Agencija Republike Slovenije za okolje ne spoštuje niti sodnih odločitev glede ukrepov, ki jih mora izvesti v zvezi z možnim onesnaženjem okolja v coni Laze, ki že leta jezi okoliške prebivalce. Slednji so leta in leta o spornem delovanju zbirali dokaze na terenu, a dlje od obljub odgovornih še niso prišli. »Prizadeti smo in ugotavljamo, da se od javnega protesta leta 2014 ni veliko spremenilo. Kranjska občina z županom Boštjanom Trilarjem ni naredila veliko, od nas pa so celo zahtevali podpis pod neko skupno izjavo o storjenem, kar smo zavrnili. Do zdaj namreč niso izvedli dogovorjenih meritev, ki bi koristile vsaj pri tem, da bi vedeli, kje dejansko prihaja do onesnaženja,« pravi vodja civilne pobude iz Stražišča Marko Špolad.

Nevladna organizacija AAG je ovadbo zoper Arso pred dnevi vložila na vrhovno državno tožilstvo. Kot pojasnjujejo, gre za sume zlorabe položaja ter nevestno delo v službi odgovornih, ki še naprej s svojim nedelom ogrožajo okolje. Upravno sodišče je namreč lani naložilo državni agenciji, da po uspeli pritožbi AAG začne nov postopek, ker je Arso sprva ugotovil, da nastale škode ni mogoče povezati s posameznim povzročiteljem. Sodišče je takrat ugotovilo, da Arso ni ugotovil dejanskega stanja.

Pozvali so občino…

Sprva so se v društvu AAG obrnili na generalni sekretariat in druge ustanove, ki so pozvale državno agencijo za okolje, naj pojasni svoje postopke – odgovorov pa društvo ni prejelo. Na naša novinarska vprašanja pa so iz Arsa v zvezi z ovadbo zoper odgovorne odgovorili, da ne držijo rok križem in navedbe AAG ne držijo. Res zanimiv pa je seznam narejenega do zdaj: štirikrat so poizvedovali na inšpektoratu za okolje in prostor, poslali so poziv občini Kranj, opravili so odvzem vzorcev zemljin in vode na območju Laz. O rezultatih odvzetih snovi nam niso sporočili nič, ker so očitno vzorce odvzeli šele pred kratkim in »analiza vzorcev traja 14 dni«, kot so zapisali. Povzetek storjenega torej prinese seštevek nekaj poizvedb, poslanega poziva občini in nedavne aktivnosti v Lazah – sodba pa je narekovala, da Arso izdela nov upravni akt v 30 dneh od dneva, ko so prejeli sodbo.

Kanalizacijsko omrežje je sicer obljubila kranjska občina, a se je nasploh v Lazah zapletlo tudi zaradi lastništva zemljišč, vseh podatkov o tem občina na začetku očitno sploh ni imela. Marko Špolad ugotavlja, da se za ljudi v treh letih ni zgodilo še nič res dobrega, da ostajajo vsi problemi nerešeni in da se prav lahko zgodi, da bodo pravico iskali na ravni EU, saj se pojavljajo nove in nove ovire, namesto da bi država in občina opravili svoji vlogi. »Nesporno je, da je bila škoda okolju narejena, in namesto da bi ljudem pomagali tisti, ki so za to plačani, smo prepuščeni neodzivnosti odgovornih,« je dodal Marko Špolad.