»Na razpisu uspe le šestim odstotkom pogumnih podjetij,« pravi Kristjan Zemljič, predstavnik Global Disruption, in doda, da je za snovanje konkurenčnega projekta treba poznati razmišljanje ocenjevalcev, napredne strategije predstavitve in preučiti primere dobrih praks. Do uspeha na razpisu je izredno težka pot, ampak ne nemogoča. Dobro izpolnjena prijavnica mora namreč predstaviti poslovne in ne le finančne rizike, učinke na industrijo in celo na družbo ter konkretne tehnološke rešitve. Pogosti razlogi za slabo napisano prijavo so po Zemljičevem mnenju predvsem slabo razumevanje strukture in namena projekta, slabo načrtovana prodajna strategija in prihodki, zanemarjanje potreb trga in slabi opisi kompetenc ter sposobnosti prijavitelja. Prijavitelji na razpis naj ne pozabijo, da nas povezujejo zgodbe, in uporabijo dobro znano marketinško taktiko »storytelling«. Ocenjevalca je treba prepričati s pripovedjo in v središče postaviti rešitev konkretnega izziva. Ocenjevalci so ljudje z različnih področjih in z raznovrstnimi znanji, zato mora biti vsebina prijave predstavljena čim bolj splošno, v razumljivem jeziku, vendar podkrepljena s trdnimi argumenti in specifičnimi dejstvi, ki jih lahko potrdijo tudi strokovnjaki iz panoge.