Raziskovalno biotehnološko podjetje, ki se ukvarja z razvojem inovativnih produktov in rešitev za izboljšanje kakovosti življenja ter trajnostni razvoj, v prihodnje načrtuje veliko več vlaganj v razvoj novih tehnologij. »To se v številkah zanesljivo ne bo pokazalo takoj in neposredno, a bo na novo razvita intelektualna lastnina lahko bistveno povečala vrednost podjetja,« pravi Štefan Fujs.

Razvijajo vse več lastnih tehnoloških rešitev

V zadnjem času, kot pravi direktor, poteka transformacija podjetja, saj se iz podjetja, ki se je ukvarjalo pretežno s pogodbenim razvojem za zunanje stranke, usmerjajo v razvoj več lastnih tehnoloških rešitev, za katere nato iščejo partnerje za komercializacijo. »Usmerjamo se predvsem v razvoj trajnostnih in prebojnih tehnologij za proizvodnjo različnih biotehnoloških produktov, ki bodo dolgoročno imeli pozitivne učinke na naše okolje,« pove Fujs in ponazori, da v podjetju iščejo rešitve, ki bi zamenjale okoljsko obremenjujoče kemijske postopke z biosinteznimi ali omogočile ponovno uporabo odpadnih tokov in njihovo pretvorbo v visokovredne produkte.

Če smo v lanskem septembru ob predstavitvi nominacije za gazelo osrednje Slovenije zapisali, da je v podjetju zaposlenih 37 ljudi, jih danes tam redno dela že petdeset, tretjina je doktorjev znanosti. Acies Bio mladim raziskovalcem ponuja tudi možnost, da poleg prevzema ključnih vlog v raziskovalnih projektih razvijajo tudi svojo podjetniško žilico. »Svoje znanstvene ideje lahko tako realizirajo v podjetju, ki jih pri tem podpira in jim omogoča, da vstopijo tudi v vodstveno in lastniško strukturo podjetij, ki nastanejo iz takih idej,« pravi Štefan Fujs. Imajo tudi kar nekaj sodelavcev iz tujine, a so uspešnejši pri pridobivanju slovenskih strokovnjakov, ki so delali v tujini in se odločili, da se vrnejo v Sloveniji. »Očitno so tehnološka naprednost, podjetniška usmerjenost in delovno okolje v našem podjetju blizu temu, česar so bili vajeni v tujini,« sklene Fujs.

Že nekaj let delujejo globalno

Podjetje že nekaj let skoraj v celoti deluje na globalnem trgu. Veliko strank imajo v Aziji, saj je za zdaj ravno tam skoncentrirana globalna fermentacijska proizvodnja, Acies Bio pa s svojim znanjem izboljšuje njihove obstoječe tehnologije. Za začetne razvojne projekte pa imajo večino partnerjev v Evropski uniji in ZDA, saj večina »zelenega« razvoja na področju biotehnologije poteka tam.