Evropska družba se bo počasi, a vztrajno preoblikovala z inovacijami, ki jih ustvarjajo, razvijajo in pošiljajo na trg zagonska podjetja. Tega se zaveda tudi evropska komisija, ki je pred dvema letoma sprejela iniciativo za izboljšanje gospodarskega in regulatornega položaja zagonskih podjetij in podjetij v rasti. Raziskava EU Startup Monitor, ki je nasledek teh prizadevanj, je namenjena ne le pregledu tovrstnih evropskih podjetij in njihovih izzivov, temveč je tudi povabilo vsem ustanoviteljem in menedžerjem, naj aktivno sodelujejo pri oblikovanju evropskega startup ekosistema.

Večina ustanoviteljev je moških

Raziskava EU Startup Monitor 2018 kaže, da je ustanovitelj rastočega zagonskega podjetja v 82,8 odstotka moški, ki ima v 84,8 odstotka primerih univerzitetno izobrazbo, star pa je 38 let. Podjetje, ki zdaj raste, je ustanovil, ko je bil star 35 let. To je povsem v nasprotju s stereotipom mladeniča, ki je posel začel v garaži, in dokazuje, da je večina ustanoviteljev »opremljena« z visoko izobrazbo, s praktičnim znanjem in z izkušnjami, startup okolje pa je čedalje bolj sofisticirano. »Predstava o garažnih podjetnikih, ki čez noč postanejo uspešni s svojimi podjetji, je torej mit,« ugotavlja tudi prof. dr. Miroslav Rebernik, predstojnik Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, sicer pa del ekipe Start:up Slovenija, ki sodeluje pri raziskavi EU Startup Monitor.

Med motivi za zagon podjetja prevladujejo samouresničitev, ki je razlog za ustanovitev v kar 79,1 odstotka primerih, sledi ji zaslužek s 63 odstotki, tik za njim je želja po neodvisnosti v 62,8 odstotka primerih. Evropska zagonska podjetja v fazi rasti so praviloma soustanoviteljska podjetja, ki jih v povprečju sestavlja 2,7 osebe. Večinoma se financirajo z lastnimi viri ustanoviteljev (v 77,8 odstotka primerih), njihovih družin in prijateljev (v 30,2 odstotka primerih), poslovnih angelov (v 29 odstotkih) in s tveganim kapitalom (v 26,3 odstotka primerih). Določene oblike državnih subvencij in financiranja je bilo deležnih 20 odstotkov anketiranih ustanoviteljev rastočih podjetij. Največja središča startup skupnosti v Evropi so sicer v Londonu, Berlinu, Parizu, Koebenhavnu in Lizboni.

Vodijo spletne rešitve

Povprečno rastoče zagonsko podjetje v Evropski uniji ima 12,8 zaposlenega in načrtuje v naslednjem letu dni zaposliti še 7,5 osebe. Zagonska podjetja so prisotna v vseh panogah, povečini, v kar 99,3 odstotka primerih, pa ponujajo spletne rešitve. Zagonska podjetja se tudi nenehno širijo, v kar 88 odstotkih primerov pa se ozirajo k nadaljnji internacionalizaciji – največ v evrskem območju (85 odstotkov) in tudi zunaj njega (40 odstotkov). Najbolj zaželen cilj širitve je Silicijeva dolina v ZDA, kamor želi prodreti več kot 43 odstotkov rastočih podjetij. V zadnjem času je opaziti povečano zanimanje za Azijo, kamor se želi širiti četrtina zagonskih podjetij. Pri tem se soočajo z več izzivi – z razlikami v zakonodaji, predvsem na področju obdavčevanja, s kulturnimi razlikami in z jezikovnimi pregradami.