Rok za prijavo tehnoloških in netehnoloških inovacij ali inovativnih podjetniških idej je 3. marec. Prijavijo se lahko zaposleni, raziskovalci ali pedagoški delavci na Univerzi v Ljubljani, študenti Univerze v Ljubljani in alumni Univerze v Ljubljani, za katere velja, da od konca študija ni minilo več kot tri leta. Člani skupin so lahko tudi zaposleni v drugih institucijah ali študenti drugih univerz, vendar mora vodja skupine v tem primeru izpolnjevati zgornje pogoje.

Na natečaj lahko prijavijo inovacije, za katere prijavitelji nimajo do dneva prijave na natečaj izdanega nobenega računa za prodajo produktov, storitev ali intelektualne lastnine ali sklepa o pridobitvi nepovratnih sredstev s širšega področja delovanja ideje (o skladnosti področja določi komisija, določena s strani rektorja). Prijavitelji do vključno 3. marca 2019 tudi ne morejo biti člani podjetniških timov, vključenih v subjekte podpornega okolja (podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki).

Komisija bo pri ocenjevanju inovacij in idej upoštevala jasnost opisa, inovativnost projekta, tehnološko perspektivnost proizvoda ali storitve, ki je predmet projekta, raven tveganja glede na ocenjen tržni potencial in velikost tržnega potenciala. Obenem bo ugotavljala izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti, kakovost ekonomike projekta, kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta in primernost ekipe za izvedbo projekta. Ne nazadnje bo pri izbiri najboljših idej upoštevala še kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani, razvitost inovacije, vpliv na izboljšanje kakovosti življenja in družbeno odgovornost projekta.

Od 11. do 29. marca bodo potekale pripravljalne delavnice: oblikuj poslovno idejo, kratka predstavitev (pitch), zaščita intelektualne lastnine in trening predstavitve ideje. Od 3. do 5. aprila bo ožja strokovna komisija izbrala osem idej, finalisti pa se bodo nato predstavili pred razširjeno komisijo, ki jo bodo sestavljajo predstavniki iz gospodarstva, investitorji, startup podjetniki in predstavniki raziskovalnih institucij. Aprila bodo znani zmagovalci – trem najboljšim inovacijam bo rektor Univerze v Ljubljani dr. Igor Papič podelil nagrade v skupni višini 6000 evrov; prvouvrščeni 3000 evrov, drugi 2000 evrov in tretjeuvrščeni 1000 evrov. Najboljši bodo imeli možnost vstopiti v program Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, kjer jim bodo pomagali pridobiti finančne vire ter dostop do investitorjev in gospodarstvenikov.