Za družinsko podjetje, katerega lastnika sta Igor in Tanja Skaza, je bilo to najuspešnejše leto v vsej njegovi 42-letni zgodovini. Leto 2017 je bilo zelo turbulentno, polno kadrovskih sprememb in velikih investicijskih vlaganj, vendar se je podjetju lani uspelo stabilizirati. Stabilnost poslovanja izkazujejo prav finančni rezultati, med drugim dobiček, ki za kar sedemkrat presega predlanskega. V Skazi so zelo optimistično tudi glede poslovanja v letošnjem letu, ko napovedujejo kar 50 milijonov evrov prihodka.

Naložbe v avtomatizacijo proizvodnje

Ker se v Skazi zavedajo pomena nadaljnjega razvoja poslovanja, so že predlani investirali rekordnih 6,7 milijona evrov v poslovne in proizvodne objekte ter avtomatizacijo strojne opreme. Ta trend se je lani nadaljeval z vložkom v avtomatizacijo proizvodnje v višini 1,1 milijona evrov, za naložbe v letošnjem letu pa bodo namenili 1,2 milijona evrov. Podjetje vlaga v nove, energijsko manj potratne stroje in avtomatizira proizvodne procese. Tako tlakuje pot pametni tovarni, saj zaposlenih ne obremenjuje s preprostimi deli, ki jih namesto njih lahko opravijo roboti. Povečujeta se tudi kakovost in produktivnost – slednja je od leta 2017 do lani zrasla za pet odstotkov – s 86 na 91 odstotkov, kar je velik dosežek in eden ključnih rekordov podjetja. Ob tem so v podjetju uspešno zmanjšali kazalnike nekakovosti z 2,9 na 2,4 odstotka. Nezanemarljiv je še podatek, da je velenjska gazela z notranjimi izboljšavami, ki so jih predlagali zaposleni, lani dosegla pol milijona evrov prihrankov.

Prodaja v višave

Podjetje Skaza je prodajo izdelkov lastne blagovne znamke v primerjavi z letom 2017 lani dvignilo za kar 70 odstotkov in pridobilo 18 novih poslovnih kupcev iz Švice, Francije, s Finskega in Japonskega. Ključni trgi so sicer skandinavske države, Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Francija, Švica. Dobrih 90 odstotkov poslovanja prinesejo posli za mednarodne partnerje s področja elektronike, pohištvene industrije in izdelkov za dom, pri katerih ima podjetje status razvojnega dobavitelja oziroma razvojnega partnerja, medtem ko so proizvodnjo za avtomobilsko industrijo opustili. Skazini izdelki so naprodaj ali pa so integrirani v izdelke, ki so na voljo kupcem v več kot 50 državah sveta.

Svoje poslanstvo – spreminjanje okoljskih navad kupcev in ohranjanje planeta s trajnostnim načinom gospodarjenja brez odpadkov in ponovno uporabo materialov – podjetje nadaljuje tudi letos. Še intenzivneje bodo razvijali biomateriale in reciklate, saj Skaza spada med tista podjetja, ki so klasično plastiko med prvimi zamenjala za materiale, ki temeljijo na naravnih surovinah, kot je denimo sladkorni trs. Prav zato je med najbolj pripravljenimi na prihodnost v tej panogi in močno podpira sprejeto evropsko direktivo o odpravi plastike za enkratno uporabo.

Vlaganje v ugled znamke

Lastnika, ki sta podjetje v času krize leta 2008 preoblikovala v novodobno, tržno naravnano družbo in uspešno zasnovala lastno blagovno znamko, sta tudi val konjunkture izkoristila za nadaljnjo preobrazbo. Vlaganja v izobraževanje ter poslovno in s tem tudi osebnostno rast 368 zaposlenih so se v lanskem letu pospešeno nadaljevala. Podjetje Skaza skozi različne kanale in orodja nadaljuje vlaganja v povečanje ugleda blagovne znamke in korporativno prepoznavnost (londonska borza ga je denimo izbrala za enega izmed tisoč podjetij, ki najbolj navdihujejo Evropo), pri tem pa ohranja visoko stopnjo odgovornosti do družbeno pomembnih projektov, ki so usmerjeni v šibkejše skupine.