V Skazi namreč razvijajo izdelke, ki so reciklati, sisteme za ločevanje in procese za proizvodnjo tehnično zahtevnih izdelkov z dodanimi naravnimi vlakni. Od tega si v prihodnje obetajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, saj ta trenutno znaša 34.825 evrov, večjo konkurenčnost, več znanja med zaposlenimi, nova delovna mesta za mlade strokovnjake, med drugim poudarjajo v Skazi, ki jo vodi Tanja Skaza. Lansko leto so zaokrožili z nekaj manj kot 38 milijoni evrov prihodkov in 229 redno zaposlenimi ter 32 agencijskimi delavci.

Več reciklatov, zahtevnejši izdelki

Prvi projekt je Razvoj novega tehnološkega postopka za proizvodnjo zahtevnih izdelkov iz transparentnega polikarbonata z najmanj 50 odstotki deleža sekundarne odpadne surovine za aplikacije v pohištveni in elektroindustriji. Drugi je Razvoj recikliranega materiala z dodanimi naravnimi vlakni in proizvodnega postopka za zahtevne tehnične izdelke. Reciklirane materiale bo mogoče uporabljati tudi v transparentnih izdelkih. V okviru projekta bodo razvili napredni strojni vid, ki bo ločil transparentne granule (tudi granule z nepravilnostmi), medtem ko bo mogoče ločene granule kemijsko toliko oplemenititi, da bodo primerne za nov, mehansko obremenjen izdelek.

Za leto 2018 v Skazi načrtujejo predvsem krepitev položaja na obstoječih trgih, saj poslujejo v kar 53 državah. »Na ravni razvoja izdelkov in sestavnih delov za naše multinacionalne kupce bomo še naprej osredotočeni na njihove potrebe in pričakovanja, s katerimi jim zagotavljamo konkurenčnost na trgu. Naša vloga razvojnih partnerjev nas postavlja v položaj razvijalca novih procesov, uporabe novih materialov, nove funkcionalnosti,« poudarja Tanja Skaza.

Podjetje naj bi že letos dodano vrednost dvignilo na več kot 40.000 evrov in ta trend rasti nadaljevalo. Kadrovsko krepijo predvsem področja tehnike, tehnologije, razvoja in raziskav, digitalizacije in inženirstva. Letos naj bi dodatno zaposlili 30 novih sodelavcev, ustvarili pa vsaj 40 milijonov evrov prihodkov. Za pohištveno industrijo Skaza trenutno ustvari več kot polovico prihodkov, in sicer 53 odstotkov, za elektroindustrijo 32 odstotkov, za avtomobilsko štiri, prav toliko s produkti pod lastno blagovno znamko.

Strašek: To je boj za preživetje

»To je boj za preživetje,« nujnost vlaganja v razvoj in inovacije komentira Bogomir Strašek, direktor KLS Ljubno, zlate gazele 2011. »Če želiš preživeti na tako konkurenčnem globalnem trgu, moraš ves čas napredovati z velikimi koraki na vseh področjih. Podjetja morajo po njegovem mnenju poleg inovacij, ki so torej plod lastnega znanja in jih za konkurenčnost na svetovnem trgu podjetje dejansko potrebuje, imeti visoko rast produktivnosti in učinkovitosti, da lahko ponudi trgu najkakovostnejše izdelke po konkurenčni ceni, procese pa tako izboljšati, da nastajajo čim nižji stroški – z zalogami na primer, hkrati pa biti prilagodljivejši in zanesljivejši od konkurence. jpš