Prihodov domačih turistov je bilo skoraj 98.000, njihovih prenočitev pa skoraj 277.000. Prihodov tujih turistov je bilo več kot 185.000, njihovih prenočitev pa več kot 478.000 ali 63 odstotkov vseh prenočitev.

Ključni trgi, od koder so k nam prihajali tuji turisti, ki so novembra ustvarili pri nas največ prenočitev, so bili Italija (19 odstotkov ali več kot 92.000), Avstrija (15 odstotkov), Hrvaška (sedem odstotkov), Nemčija (sedem odstotkov), Srbija (šest odstotkov) in skupina druge azijske države (štirje odstotki).

Skoraj 482.000 ali 64 odstotkov vseh turističnih prenočitev je bilo v hotelih, 10 odstotkov v apartmajskih in počitniških naseljih, šest odstotkov v kampih, štirje odstotki v skupini drugih nastanitvenih obratih in prav tako štirje odstotki v mladinskih hotelih.

Z vidika vrst turističnih občin je bilo največ prenočitev turistov v zdraviliških občinah (33 odstotkov ali več kot 246.000), sledile so občina Ljubljana (17 odstotkov), obmorske občine (16 odstotkov) in gorske občine (14 odstotkov).