V zdravilišču že od leta 1956 skrbijo za zdravje otrok z različnimi programi. Leta 1997 je bil zgrajen hotel Bor, ki je imel tudi notranji bazen. V bazenu so izvajali terapije za otroke na zdraviliškem zdravljenju, veliko otrok pa se je tam tudi naučilo plavati. Bazen je postal premajhen, zato je bil leta 2009 zgrajen večji pololimpijski bazen v Ariji, ki pa je tudi že polno zaseden. Bazen v Boru od jeseni 2012 ni obratoval. V letu 2013 so pripravili idejno zasnovo za postavitev multifunkcijske dvorane namesto obstoječega bazena in pred kratkim jim je uspelo realizirati prvo fazo tega projekta. Mladinske skupine vedno bolj potrebujejo tudi razne učilnice in druge zaprte prostore, ta dvorana površine 200 kvadratnih metrov pa bo še posebej primerna za vaje plesnih, glasbenih, borilnih in drugih športnih skupin.