Ministrstvo za kulturo se je s tem odzvalo na vlogo, ki sta jo Dnevnik, d.d. in Večer Skupina naslovila na ministrstvo avgusta letos in s katero sta zaprosila za izdajo soglasja k pridobitvi več kot 20-odstotnega lastninskega ali upravljalskega deleža oziroma glasovalnih pravic v premoženju družbe DV mediji, d.o.o. Podjetje DV mediji kot novi izdajatelj tiskanih in spletnih izdaj Dnevnika in Večera še ni vpisano v sodni register.

Upravi obeh družb sta izrazili zadovoljstvo, ker je ministrstvo za kulturo z izdajo predhodnega soglasja prepoznalo utemeljenost načrtovanega projekta, opozarjata pa, da s tem postopek združevanja medijev Dnevnik in Večer v skupnem izdajateljskem podjetju še ni končan. O načrtovani združitvi mora namreč odločiti še agencija za varstvo konkurence.