Družbi sta v zvezi s tem združevanjem danes podali tudi vlogo za priglasitev koncentracije na Agencijo za varstvo konkurence. Družbi na obe poslani vlogi pričakujeta pozitiven odgovor, saj združitev teh dveh dnevnih časopisov ne predstavlja koncentracije na trgu dnevno-informativnih medijev. Ta namreč vključuje sedem večjih tiskanih medijev, ob tem pa še nekaj izjemno velikih in obiskanih spletnih portalov, ki bralcem zagotavljajo širok dostop do dnevno-informativnih vsebin in so tako neposredna konkurenca dnevnima časopisoma Dnevnik in Večer.

Razmere na trgu jasno kažejo na nujo po združevanju obeh dnevnih časopisov, saj se znižuje tako število kupcev dnevnih časopisov, kakor tudi obseg oglaševanja. Zaradi tega ediciji vedno težje samostojno izhajata, s čimer ni ogroženo le njuno zagotavljanje neodvisnega novinarskega dela, ampak tudi njuno preživetje. Družbi sta zato prepričani, da je lahko samo z omenjenim načrtom združevanja teh dveh edicij in skupnim nadaljnjim razvojem zagotovljen obstoj obeh dnevnih časopisov.