Nova raziskava branosti in bralcev (RBB) v Sloveniji je pokazala, da tiskani časopisi in revije še ne izumirajo. Nasprotno – slej ko prej dosežejo skoraj vsakega prebivalca naše države.

Milijon bralcev in več

Podatki, ki jih je zbrala agencija Valicon, so pokazali, da tiskane izdaje vseh slovenskih časopisov vsak dan dosežejo skupno 475.000 bralcev. Toliko jih prebere vsaj eno tiskano izdajo dnevnikov. Priloge vseh dnevnikov in časopisov dosežejo 1.007.000 bralcev, ki v roke vzamejo vsaj eno prilogo. Časopisi in revije dosežejo skupaj 1.453.200 bralcev vsaj enega časopisa ali revije, brez prilog. Bralcev vsaj ene od sto štiridesetih v raziskavo zajetih slovenskih tiskanih edicij pa je kar 1.513.600.

»Tiskani mediji imajo na vseh razvitih trgih, tudi v Sloveniji, velik družbeni pomen,« pravi Miha Eržen, direktor trženja edicij in razvoja na Dnevniku. »Tiskani mediji v Sloveniji še vedno dosegajo lepo število bralcev in ostajajo pomemben del demokratične družbe. Ostajajo tudi dober tržno-komunikacijski kanal za vse oglaševalce. Z dokončno transparentnostjo, ki jo prinaša RBB, pa naj se tudi znotraj tiskanih medijev in njihovih digitalnih izdaj počasi loči zrnje od plev,« pravi Eržen.

Po podatkih RBB vsebine dnevnega časopisa Dnevnik vsak dan v tiskani in digitalni obliki prebere 107.900 bralcev, tednik Nedeljski dnevnik pa ima 309.000 bralcev in doseže kar 19,5 odstotka vseh potencialnih bralcev v starosti od 15 do 75 let. Nedeljski dnevnik tako ostaja časopis z največ bralci v Sloveniji.

Presek družbe

Raziskava RBB je nasledila prejšnji nacionalni raziskavi, nacionalno raziskavo branosti in revidirane prodane naklade, ki ne delujeta več. V projektu RBB, ki je vir podatkov za oglaševalce, trgovce, distributerje, založnike in bralce same, so se združile časopisne hiše Delo, Dnevnik, Finance in Večer ter založba Mladinska knjiga. Raziskava pa ni omejena zgolj na njihove izdaje, temveč zajema tudi izdaje drugih založniških hiš, ki se bodo RBB morebiti še pridružile. Poleg vodilnih dnevnih časopisov in pripadajočih spletnih strani so v raziskavo vključeni tiskani tedniki, mesečniki, različne časopisne priloge… Dostopni so tudi podatki o spremljanju televizij, radijskih postaj in spletnih strani. Ti so dopolnjeni s sociodemografskimi podatki o bralcih – koliko so stari (v katero demografsko »generacijo« spadajo), koliko porabijo, kje in koliko nakupujejo, kam potujejo, zbrani so podatki o njihovih bankah, zavarovalnicah, avtomobilih… »Dosegli smo orodje, s katerim bodo oglaševalci in oglaševalske agencije lažje načrtovale oglaševalske kampanje. To je edina raziskava te vrste v Sloveniji,« je povedala Tjaša Krmelj Kregar iz Dnevnikovega oddelka za trženje edicij.

Raziskava RBB, ki bo potekala redno, je bila prvikrat opravljena marca letos. Raziskovalci so anketirali 9917 bralcev.