Koprski občinski svet bo o pritožbi Borisa Popoviča na odločitev občinske volilne komisije odločal na ustanovni seji v petek, 21. decembra. Volilna komisija namreč ni sprejela njegovega ugovora in zahteve po ponovnem štetju glasovnic, zato bo to skušal doseči pri novoizvoljenih občinskih svetnikih.

»Zaradi tako majhne razlike je verjetnost, da se bo ta izničila ali povečala, zelo velika. Gre za 28.000 glasovnic. Nemogoče je to prešteti točno,« Popovič utemeljuje vnovično zahtevo po ponovnem štetju. Zagotavlja, da se o podpori med svetniki ni dogovarjal. »Mislim, da je to stvar časti in poštenja vsakega posameznika,« pravi. Za ugoditev njegovi zahtevi bi moralo za glasovati vsaj 17 od 33 svetnikov.

V primeru, da bi mu ponovno štetje prineslo zmago, pa zagotavlja, da bo v tistem hipu odstopil in zahteval ponovne volitve, pa četudi bo na koncu med njim in Alešem Bržanom razlika 500 glasov. »Ne bi rad zmagal na tak način. Ne bi rad, da imam tako popotnico v naslednjih štirih letih,« odgovarja. Popovič v tem primeru sicer lahko odstopi, a šele, ko bi njegov mandat potrdili svetniki na ustanovni seji. Ne more namreč odstopiti od nečesa, česar nima uradno v rokah.

Napovedan protest pred občinsko stavbo

Popovičev odvetnik Franci Matoz je poudaril, da bi s ponovnim štetjem razblinili vsak dvom o poštenosti volitev.

»Napake so bile storjene pri tem, ko nekaterim volilcem ni bilo omogočeno glasovanje na domu, kandidatka s stalnim prebivališčem v Kopru ni mogla glasovati, napake so bile pri zagotavljanju volilne pravice invalidu, ki zaradi arhitekturnih ovir ni mogel glasovati, prihajalo je do razlik med številom prejetih glasovnic na volišču in številom vrnjenih glasovnic. Po naših podatkih je bilo takšnih glasovnic 17, občinska volilna komisija pa je to pripisala napaki tiskarja pri pakiranju, s čimer pa se mi ne moremo strinjati. Prav tako se ne morem strinjati z obrazložitvijo komisije v primeru, ko je na dveh voliščih prišlo do tega, da je volilni odbor nagovarjal k izbiri nasprotnega kandidata. Komisija je to označila za kršitev volilnega molka, ne pa za nepravilnost,« le nekaj domnevnih nepravilnosti naniza Matoz.

Po njegovih informacijah je do nepravilnosti prišlo na 16 voliščih, sam pa je prepričan tudi, da občinska volilna komisija ne more popraviti volilnega izida, kot je to storila v primeru desetih naknadno ugotovljenih glasov.

Za dan, ko je napovedana občinska seja, se v Kopru napoveduje tudi protest pred občinsko stavbo. Popovič zagotavlja, da za njim ne stoji njegova stranka Koper je naš, temveč da ga pripravlja nekaj posameznikov, ki niso zadovoljni s tem, da se ne dovoli ponovnega štetja glasov. Če tega tudi občinski svet ne bo izglasoval, se bo Popovič zagotovo pritožil naprej na upravno sodišče.