Koprska občinska volilna komisija ni prisluhnila Popovičevi zahtevi po ponovnem štetju glasov, za nameček se je med preverjanjem ugovorov izkazalo še, da je Aleš BržanBorisa Popoviča premagal za 17 in ne zgolj sedem glasov. Občinska volilna komisija je že objavila poročilo o uradnih rezultatih volitev in za zmagovalca razglasila Bržana. Njegov mandat mora zdaj potrditi občinski svet, a koprska volilna saga zagotovo še ni končana, saj je Popovičev odvetnik Franci Matoz potrdil pričakovano odločitev, da se bodo na odločitev občinske volilne komisije pritožili.

Popovič se danes na naše klice ni odzval, Bržan pa je medtem že sestankoval s strankami in listami, ki so se uvrstile v občinski svet. Znova je poudaril, da so volitve zanj zaključene. Izrazil je zadovoljstvo, da lahko tudi po zasedanju komisije še naprej verjame v institucije, ki korektno opravljajo svoje delo. Z besedami, da je »današnji dan posvečen prav vsem vam, ki ste naredili spremembo in odprli novo poglavje naši skupnosti«, se je prvič po volitvah oglasil tudi na družbenih omrežjih. Ob tem pa dodal, da bodo naslednji dnevi namenjeni tudi tistim, ki niso glasovali zanj.

Love you ne šteje

Koprska občinska volilna komisija je zavrnila vse Bržanove in Popovičeve ugovore, med drugim tudi zahtevo slednjega za ponovno štetje glasov na vseh voliščih. Glasovnice, na kateri je nekdo ob njegovem imenu zapisal Love you, ni uvrstila med veljavne, prav tako se ni premislila o veljavnosti vseh drugih 126 neveljavnih glasovnic. »Glede na to, da imamo večkrat preverjeno stanje predčasnega glasovanja, padejo tudi vsi namigi, da naj bi nekateri glasovali dvakrat – enkrat na predčasnih in enkrat na rednih volitvah,« je danes odločitve občinske volilne komisije podrobneje pojasnil njen predsednik Miloš Senčur le nekaj minut zatem, ko je komisija o volitvah spisala tudi uradno poročilo.

Najbolj zanimiv je bil razplet z desetimi preveč pripisanimi glasovi Popoviču. Napaka se je zgodila na volišču številka 424. Tam je glasovalo 414 ljudi in tako je bilo zabeleženo tudi v volilnem imeniku, v zapisniku volilnega odbora pa se je nato znašla številka 424. Na občinski volilni komisiji domnevajo, da je šlo za čisto človeško napako pri zapisovanju števil: v zapisniku zabeležena številka je namreč sovpadala s številko volišča. Na vprašanje, kdo v tem primeru nosi odgovornost za napako, Senčur pojasnjuje: »Volilni odbor je tisti, ki ugotavlja število glasov. Vendar pa za takšne napake sankcije niso predvidene niti predpisane.«

Burna bo tudi ustanovna seja

Popovičev odvetnik Franci Matoz je potrdil, da se bodo na odločitev pritožili. »Napake so bile odkrite, niso sicer spremenile izida, so se pa potrdile moje trditve, da so bile pri delu odborov storjene napake,« je bil prvi komentar Matoza po odločitvi komisije.

»Ugovora se ne zavrne v celoti, kadar so ugotovljene nepravilnosti,« je bil prepričan, da bi komisija lahko odločila drugače, saj so se lahko volilni odbori pri štetju zmotili še kje. Pregledali so namreč le eno volišče, vseh pa je več kot 80. Prva pritožniška postaja je ustanovna seja občinskega sveta, kjer bodo ponovno predlagali štetje vseh glasov. V primeru zavrnitve v Popovičevem taboru že napovedujejo pritožbo na upravno sodišče. Če jim tudi tam ne bo uspelo, pa imajo na voljo še ustavno sodišče.

Senčur predvideva, da bo ustanovna seja občinskega sveta sklicana najkasneje v desetih dneh. Če seje zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne bi hotel sklicati dosedanji župan Boris Popovič, bo to moral storiti sam. Glede na to, da je Koper trenutno razdeljen na pol in da ima Popovičeva stranka Koper je naš v občinskem svetu 13 sedežev, bo seja zagotovo znova napeta.