»S pripombami zakonodajno-pravne službe se sistemsko strinjam. Ravno zato grem na teren in s terena pokažem državljanom, kakšen problem imamo. Imamo okoljski, zdravstveni, varnostni problem,« je minister za okolje in prostor Jure Leben po včerajšnji seji parlamentarnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor pojasnil, zakaj kljub očitkom parlamentarne zakonodajno-pravne službe o večkratnem kršenju ustave vztraja pri predlaganem zakonu o interventnem odvozu nakopičene odpadne embalaže in nagrobnih sveč. Ta bo okoljskemu ministrstvu omogočil, da prek javnega razpisa izbere izvajalca, ki bo iz prenatrpanih skladišč komunalnih podjetij odpeljal na tisoče ton odpadkov, ki jih zaradi nedelujočega sistema nočejo prevzeti pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). Skladno z več sodbami upravnega sodišča so namreč prepričane, da so dolžne prevzeti zgolj tolikšne količine odpadne embalaže, kolikor so je povzročitelji embalaže, s katerimi imajo družbe sklenjene pogodbe, dali na trg. Zgolj za ustrezno obdelavo teh količin odpadkov so namreč onesnaževalci tem zasebnim družbam plačali tudi tako imenovano embalažnino.

Parlamentarni pravniki niso oporekali nujnosti državnega ukrepanja, opozorili pa so, da regresni zahtevki, s katerimi namerava okoljsko ministrstvo stroške interventnega odvoza v ocenjeni vrednosti 3,5 milijona evrov (1,5 milijona po tem zakonu in 2 milijona evrov po spremenjeni uredbi o embalaži, ki že velja) izterjati nazaj od družb za ravnanje z odpadno embalažo, nimajo pravne podlage v nobenem od obstoječih predpisov. To pomeni, da zahtevkov ne bo mogoče uveljaviti.

V nasprotju z ustavo je po njihovem mnenju tudi določilo interventnega zakona, da morajo družbe za ravnanje z odpadno embalažo prevzemati vso odpadno embalažo vključno s presežnimi količinami, za katere z onesnaževalci nimajo sklenjenih pogodb in niso dobile plačane embalažnine. Takšna zahteva po oceni zakonodajno-pravne službe predstavlja ustavno nedopusten poseg v zasebno lastnino.

Leben je pojasnil, da s takšno rešitvijo uvajajo minimalne sistemske rešitve, s katerimi bodo preprečili nove kupe odpadne embalaže naslednje leto oziroma do sprejema povsem nove sistemske zakonodaje. Hkrati želi ministrstvo vsaj poskusiti izterjati stroške interventnega odvoza nazaj od pooblaščenih družb. Komisija državnega sveta za lokalno samoupravo je ocenila, da je predlog vlade v tem trenutku edina možna rešitev. Tudi poslanci v parlamentarnem odboru za okolje so podprli predlog interventnega zakona in ga brez glasu proti poslali naprej v dokončno potrditev parlamentu. Ta bo o zakonu odločal po nujnem postopku že na decembrski seji, ki se začne v petek.