Ministrstvo za okolje in prostor je za težavo, ki je nastala zato, ker so družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki so zadolžene za odvoz te embalaže, začete trditi, da so prevzele vse količine, za katere so jih zavezanci pooblastili in jim tudi plačali embalažnino, sprejelo začasno rešitev s spremembo uredbe o ravnanju z odpadno embalažo.

V skladu s to uredbo je ministrstvo do torka prejelo 18 pogodb za odvoz in obdelavo odpadne embalaže. Ena od teh je Snagina. Družba Kostak bo odpadno embalažo začela odvažati v četrtek dopoldne. »V Snagi začasno rešitev za odvoz odpadne embalaže, ki predstavlja veliko sanitarno in požarno tveganje, ocenjujemo kot nujno in dobrodošlo potezo,« so danes sporočili iz ljubljanskega javnega podjetja.

Kupi odpadne embalaže se kopičijo

Pri komunalnih podjetjih po državi se je do septembra nakopičilo dobrih 9000 ton mešane odpadne komunalne embalaže. V uredbi, s katero bi to stanje sanirali, je določeno, da ministrstvo krije stroške ravnanja z odpadno embalažo do 120 evrov na tono.

Enaka cena je določena tudi v predlogu zakona o interventnem odvozu odpadne embalaže in odpadnih sveč, ki naj bi prinesel bolj celovito rešitev težav. Predlog čaka na obravnavo na vladi in predvideva, da za odvoz poskrbi država, ki krije stroške, te pa lahko pozneje izterja od družb za ravnanje z odpadno embalažo. Vlada naj bi se mu posvetila v četrtek.