Več kot tri ure je danes v Šmarjeških Toplicah zasedala občinska volilna komisija in obravnavala ugovore županskih kandidatov, dosedanje županje Bernardke Krnc in Marjana Hribarja. Odločila je, da bo na volišču v Beli Cerkvi več kot 500 volilcev ponovno izbiralo med obema kandidatoma, in sicer 16. decembra.

Kot smo poročali, je imel Hribar v nedeljo zvečer po zaključenem štetju glasov pičla dva glasova prednosti pred Krnčevo. Ko pa je volilna komisija v ponedeljek odprla še obe glasovnici, prispeli po pošti, in prištela dva glasova Krnčevi, se je število glasov pri obeh kandidatih ustavilo pri 1016. Zakonodaja pravi, da če tudi po obravnavi ugovorov ne pride do spremembe glede rezultata, se župana določi z žrebom. To bi bil prvi primer, da bi župana v neki občini določil žreb. A končne odločitve, kdo bo naslednja štiri leta vodil šmarješko občino, tudi danes še ni bilo.

Po podatkih Dušana Gorjanca, pooblaščenca Bernardke Krnc, so na volilno komisijo vložili dva ugovora. Eden se nanaša na opravilno nesposobno osebo, ki ne govori in ne piše, v volilni imenik pa naj bi se vpisal njen oče in glasoval v njenem imenu. Komisija je po Gorjančevih besedah ugovor zavrnila. V drugem primeru pa naj bi se opravilno nesposobna oseba, ki biva v zavodu Impoljca, udeležila volitev in glasovala. Toda vodstvo zavoda je potrdilo, da oseba ves dan ni zapuščala zavoda.

Hribarjeva zastopnica Klementina Zeme je na komisijo vložila štiri ugovore. Komisija je v primeru enega ugovora odločila v njihov prid in glasovnico, sprva označeno kot neveljavno, ponovno preverila in jo označila za veljavno. Šlo je za to, da se je volilka na volišču v Orešju, namesto da bi obkrožila izbranega kandidata, nad njegovim imenom podpisala. Po besedah Zemetove je to jasno izražena volja volilke in jo je kot tako tudi treba upoštevati. Zemetova je zahtevala ponovno presojo in komisija je danes odločila, da je glasovnica veljavna. Zemetova je nato dva ugovora umaknila, pri četrtem pa predlagala zaslišanje vseh članov volilnega odbora na volišču v Beli Cerkvi, kjer naj bi prav tako prišlo do nepravilnosti. V tem primeru naj bi volilka že izrazila svojo izbiro, a naj bi jo njen sorodnik prečrtal in obkrožil drugo možnost, nato pa zmečkano glasovnico vložil v volilno skrinjico. Volilni odbor je glasovnico štel za neveljavno, medtem ko naj bi jo občinska volilna komisija sprejela kot veljavno. Po besedah Zemetove bi moral volilni odbor dogodek vpisati v zapisnik, a kot kaže, volilna komisija ni poznala ozadja dogodka.

V četrtem primeru, ki je zmotil Hribarja in njegovo ekipo, pa naj bi člani volilnega odbora in občinske volilne komisije v nedeljo z glasovnicami odšli na domove nekaterih posameznikov, ki se volitev zaradi bolezni niso udeležili. Trdi, da ve »vsaj za tri tovrstne primere«. Komisija bi zdaj morala med drugim ugotoviti, ali so ti trije posamezniki vsaj tri dni pred volitvami sporočili okrajni volilni komisiji svojo namero, da bodo na dan volitev volili na domu. Hribar je v zvezi s tem že napovedal kazenske ovadbe.

Krnčeva, ki se tokrat poteguje že za četrti županski mandat, zadnja dva dni ni bila dosegljiva. Je pa v ponedeljek dejala, da je bila to »najbolj umazana volilna kampanja doslej«. Med drugim je omenjala žaljive in neprimerne objave na facebooku, neresnične izjave glede njenega dosedanjega dela, zaplete z zdravnico koncesionarko pa je že večkrat označila za politični konstrukt. »Želim si zgolj še naprej mirno delati v dobro občank in občanov,« je povedala dan po volitvah.

Zdaj je torej jasno, da bo čez deset dni več kot 500 volilcev ponovno volilo na volišču v Beli Cerkvi, ki je eno večjih v občini. V drugem krogu se je na tem volišču volitev udeležilo okoli 530 volilcev, od tega je za Krnčevo glasovalo 363 volilcev, za Hribarja pa 178. »Tekma« torej še zdaleč ni odločena.