Kot je bilo pričakovati, sta v Šmarjeških Toplicah ugovore do roka vložila oba županska kandidata, tako Marjan Hribar kot dosedanja županja Bernardka Krnc. Kot smo poročali, je bil v nedeljo zvečer, ko so volilni odbori po voliščih zaradi tesnega izida večkrat šteli glasove, izid najprej za pičla dva glasova v prid Hribarja. A glasovnici, ki sta prispeli po pošti, sta poskrbeli za izenačenje izida. Oba kandidata sta tako prejela natanko 1016 glasov.

Predsednik občinske volilne komisije Fredi Bančov je danes potrdil prejem ugovorov od obeh kandidatov, ni pa želel govoriti o podrobnostih ugovorov, ker jih komisija še ni obravnavala. Jutri popoldne jih bo pregledala in preučila ter se nato odločila o nadaljnjih korakih. V skrajnem primeru, če spremembe volilnega izida tudi po preučitvi ugovorov ne bo, sledi žreb. To bi bil prvi primer v Sloveniji, da bi o novem županu oziroma županji odločil žreb.

Krnčeva je bila danes na dopustu in ni bila dosegljiva, da bi jo povprašali, na kaj se nanaša njen ugovor. Hribar pa je podrobneje pojasnil vsebino svojih treh ugovorov. Eden se nanaša na dogodek v Beli Cerkvi, kjer naj bi volilka že označila svojo izbiro, nato pa naj bi druga oseba njeno odločitev prečrtala in obkrožila drugo možnost, nato pa naj bi glasovnico celo zmečkala, pripoveduje Hribar. »Volilni odbor je glasovnico štel za neveljavno, občinska volilna komisija pa je nato sprejela drugačno odločitev in glasovnico upoštevala kot veljavno, ne da bi poznala ozadje dogodka. Volilni odbor je ravnal pravilno, zato bi moral vztrajati pri svoji obrazložitvi«.

Hribarju se zdi ključno dejstvo, da je občinska volilna komisija s svojim dejanjem spremenila volilni izid. »Kaže, da ni upoštevala nove zakonodaje, sprejete decembra lani, ki daje več pooblastil volilnim odborom,« dodaja.

Druga domnevna nepravilnost, ki jo je prijavil Hribar, se nanaša na ugotavljanje veljavnosti glasovnice na volišču v Orešju, pri čemer gre za izjavo volje volilke »na drugačen način«. »Volilka se je podpisala nad mojim imenom, ni pa obkrožila številke, zato je bila glasovnica označena za neveljavno. Predlagamo ponovno presojo veljavnosti glasovnice. Zakonodaja namreč dovoljuje občinski volilni komisiji, da če je volja volilca jasno izražena, sama presodi, ali bo upoštevala glasovnico.«

Med volitvami obiskali volilce na domu?

Tretji primer pa Hribar označuje kot »nezaslišano zlorabo notranjih informacij s strani določenih članov volilne komisije in volilnega odbora«. Kot pojasnjuje, naj bi v nedeljo popoldne, torej v času trajanja volitev, z glasovnicami na domu obiskali nekatere ljudi, ki niso prišli na volišče.

»Vemo za vsaj tri tovrstne primere. Gre za usklajeno delovanje večjega števila ljudi iz istega tabora. Seveda so jasno vplivali na voljo volilcev. Tu pa gre že za nekaj več kot zgolj za pritožbo na občinsko volilno komisijo.« Po predpisih o glasovanju na domu volilci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, sicer lahko glasujejo na svojem domu pred volilnim odborom, če so to svojo namero sporočili okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja.

Dogodek Hribar označuje kot sramoten za demokracijo, zoper člane volilnega odbora in občinske volilne komisije pa napoveduje kazenske ovadbe.