Če sta se lahko v preteklosti menedžer in podjetje izkazovala predvsem z rezultati v bilancah, odličnost vodenja v hitro spreminjajočem se svetu zahteva tudi druge vrste rezultatov: spodobnost preobrazbe in agilnost organizacije ter osebno rast in razvoj sodelavcev skupaj z upravljanjem odnosov.

Upoštevajoč tudi izzive demografskih trendov imajo od leta 2017 podjetja v Sloveniji s programom celovite podpore podjetjem za aktivno staranje delovne sile (AS) na voljo nov instrument – priznanje starejšim prijazno podjetje: z leti še vedno zavzeti. Ta dopolnjuje dosedanje možnosti vključevanja podjetij v Zlato nit s ciljem dovolj hitrega razvoja ljudi in organizacij.

Z metodologijo Zlata nit v letu 2018 do izboljšav

1. Poenostavljeno sodelovanje.

Uravnoteženi sistem kazalnikov kot metodologija merjenja uspešnosti poslovanja se je v preteklosti določeval s pomočjo BSC-vprašalnikov, ki so jih podjetja izpolnjevala sama. Od letos naprej to informacijo pridobimo z BSX-indeksom – celovitim kazalnikom uspešnosti poslovanja, ki ga izračunava družba Bisnode.

2. Osvežen vprašalnik za zaposlene.

Vprašalnik še vedno ostaja glavno orodje raziskave in je osvežen tako, da upošteva najnovejša spoznanja ter ugotovitve raziskav in potrebe slovenskih podjetij na področju razvoja ljudi in inovativne organizacijske kulture.

3. Osnovno poročilo je zajeto znotraj prijavnine.

Projekt v samem bistvu ni naravnan kot tekmovanje, temveč kot pozitiven vpliv na razvoj zaposlenih. Zato si želimo, da podjetja prepoznajo osnovno poročilo kot orodje za prepoznavanje tako svojih prednosti kot tudi prostora za izboljšave.

4. Delavnica za uporabo poročila.

Rezultati, ki jih podjetja pridobijo, so zgovorni, vendar pa pravilna interpretacija zahteva nekaj vaje. V ta namen bo organizirana brezplačna delavnica za vključena podjetja.

5. Izvedba raziskave o sodobnem voditeljstvu med finalisti.

V letošnjem letu merimo tudi, kakšno je okolje, v katerem deluje organizacija: ali gre za delovno okolje, v katerem je v središču produktivnost, za učeče se okolje, ki v ospredje postavlja stranko, procese in kakovost, ali pa organizacija že deluje kot ustvarjalno, misleče okolje, ki ga središči talent kot nosilec ustvarjalnosti.