Za začetek nekaj statistike: med finalisti za izbor slovenske gazele 2018 je letos sodelovalo 18 nominirancev, po tri podjetja v šestih slovenskih regijah. Skupaj imajo 1126 zaposlenih in 235 milijonov evrov prihodkov, od tega jih več kot 48 odstotkov ustvarijo v tujini. Zaposleni v gazeli v povprečju zasluži 1972 evrov na mesec in ustvari 68.630 evrov dodane vrednosti.

Zakaj gazele rastejo hitreje in poslujejo bolje od konkurence? V čem je skrivnost njihove uspešnosti? Kaj se lahko tudi zlatonitniki od njih naučijo? Janko Lah, predsednik metodološke komisije izbora Gazela, predstavlja šest razlogov za njihovo izjemnost.

1. Učinkovito vodenje ljudi

Ker večina gazel izhaja iz mikro in malih podjetij, celo iz podjetnikov posameznikov, se tudi vodenje stalno razvija. Vodje so za zaposlene nenehen osebni zgled strokovne, človeške in podjetniške kompetentnosti. Z osebnim izvajanjem dogovorov pritegnejo podobne sodelavce, ki nadaljujejo kulturo sodelovanja in doseganja zastavljenih ciljev. Imajo visoko razvito prakso nenehnega učenja in vsakodnevnega dialoškega iskanja rešitev za nastale poslovne izzive.

2. Stalno inoviranje

Vse gazele se močno zavedajo, da so odlični izdelki in storitve srce ter motor podjetja. Nenehno izboljšujejo vse, da bi še bolj pritegnili in zadovoljili kupce. Veliko gazel je na globalni ravni vodilnih v nišnih dejavnostih. Vse več jih svoje inovacije tudi patentno zaščiti.

3. Trženjska miselnost

Gazele stalno skrbno spremljajo dogajanja na trgu, da se lahko učinkovito promovirajo potencialnim kupcem z novimi ali izboljšanimi izdelki in storitvami. Neznano jim je izziv, pa naj bo konkretno povpraševanje, razvojno sodelovanje ali učenje iz sejemskih medosebnih izkušenj. Posledično sproti hitro prilagajajo svoje modele poslovanja in trženja za večjo poslovno uspešnost.

4. Pogumno razvojno odločanje

Med gazelami je več uspešnih zgodb. Kupcem so rešili številne probleme, ki so se zdeli nemogoči in neobvladljivi. S tem so poglobili njihovo zaupanje, razširili poslovne možnosti ter praviloma pospešili rast prihodkov. V povezavi s kupci so nastali novi programi, ki so zahtevali večje investicije v delovna okolja, nove tehnologije in nove ljudi. Državna regulativa in »togost« javne uprave jih pogosto zavirata, da bi dosegali še hitrejšo investicijsko in poslovno rast.

5. Svetovna ambicioznost v praksi

Najboljše gazele globalno uveljavljajo svoje poslanstvo, vizijo in vrednote ter poslujejo na svetovnem trgu. V sodelovanju s tujimi lastniki ali samostojno razvijajo lastne multinacionalke. V svojih dejavnostih postavljajo standarde odličnosti izdelkov in storitev ter postajajo številka ena. So kreatorji razvojnih smeri, kar pomeni tudi večjo prepoznavnost, odgovornost in globalne pritiske. Ker svet prepoznava kakovost gazel, praviloma dosegajo višje cene in višjo dodano vrednost.

6. Trajnostna rast

Vodstva gazel se zavedajo svoje povezanosti in širše družbene odgovornosti, saj stalno uveljavljajo dolgoročno vizijo in sklepajo različna partnerstva v skupnosti. Del sredstev namenjajo za delovanje lokalnih kulturnih, športnih in drugih inovativnih skupin, iz katerih se kasneje v podjetje vključijo novi sodelavci. Večina gazel uporablja standarde kakovosti ISO 9001 in ISO 14001, prisegajo pa tudi na zdravstveno neoporečnost, biorazgradljivost in druge trajnostne elemente.