»Za uspeh na trgu je nujno potrebna sposobnost inoviranja in nenehnega prilagajanja organizacij kot živih organizmov. Govorimo o agilnih organizacijah,« pojasnjuje mag. Sonja Klopčič, avtorica raziskave in članica delovne skupine za sodobno voditeljstvo Združenja Manager.

Voditelj dopušča tudi napake

Ocenjuje, da se v slovenskih podjetjih premalo zavedamo, da so za spodbujanje inovativnosti potrebni drugačni vzvodi kot za zagotavljanje rasti produktivnosti in kakovosti. Ustvarjalnost se v zaposlenih ne sprošča na ukaz. Voditelj nanjo ne more vplivati neposredno, temveč le posredno, z usmerjanjem, svetovanjem, coachingom, navduševanjem in navdihovanjem. »Zato mora graditi okolje, ki podpira odprtost, povezovanje, svobodno eksperimentiranje, pretok idej; okolje, kjer so dovoljene tudi napake, saj se iz njih učimo in še hitreje inoviramo,« razloži Klopčičeva.

V kakšnem okolju delujejo slovenske organizacije?

Prav te dejavnike meri raziskava sodobnega voditeljstva: kakšno je okolje, v katerem deluje organizacija. Ali gre za delovno okolje, v katerem je v središču produktivnost, za učeče se okolje, ki v ospredje postavlja stranko, procese in kakovost, ali pa organizacija že deluje kot ustvarjalno, misleče okolje, ki ga središči talent kot nosilec ustvarjalnosti?

Brezplačna raziskava za vsa podjetja

Raziskava o sodobnem voditeljstvu, ki je bila prvič izvedena lani – sodelovalo je 71 podjetij – je pokazala, da je strateško razmišljanje še vedno domena ključnih posameznikov na vrhu organizacije in da je večina slovenskih podjetij v fazi učečega se okolja. K raziskavi, objavljeni na MQ-portalu Združenja Manager, lahko (brezplačno) pristopijo vsa zainteresirana podjetja, saj ni omejena le na finaliste izbora Zlata nit.